Søk gir nye oljemilliarder

Ny forskning kan bidra til å øke inntekten av norsk olje- og gass-produksjon med 300 milliarder kroner.

Ny forskning kan bidra til å øke inntekten av norsk olje- og gass-produksjon med 300 milliarder kroner.

Avansert informasjonsteknologi vil gjøre det mulig å fjernstyre offshore olje- og gassfelt fra land og øke sikkerheten og produksjonen. Dette vil øke verdien av feltene, samtidig som de kan holdes lenger i produksjon, og ressursene i reservoaret utnyttes bedre.

Norsk sokkel og norsk teknologi ligger helt i teten innenfor Integrerte operasjoner, og det er ingen tilfeldighet at industrigiganten Siemens nå har startet et stort samarbeidsprosjekt med NTNU om å utvikle informasjonsteknologi for offshore olje og gass.

Avtale verdt 40 millioner

Prosjektet skal utvikle nye modeller for styring og optimalisering av hele produksjonssystemet fra havbunnen til prosessanlegget på plattform eller land. Siemens har mange års erfaring med prosesskontroll, både offshore og i landindustri. NTNU har ekspertise innen avanserte modeller for beregning av strømning i rør, tilstand på prosessutstyr, sikkerhet og pålitelighet. Sammen skal de utvikle en helt ny generasjon av prosesstyringssystemer.

Til toppen