Søkbart norgeskart på Internett

Statens Kartverk lanserte onsdag tjenesten Norgesglasset, som lar deg navigere rundt og zoome inn på et interaktivt kart over vår hjemlige steinrøys

Statens Kartverk lanserte onsdag tjenesten Norgesglasset, som lar deg navigere rundt og zoome inn på et interaktivt kart over vår hjemlige steinrøys

På kartverkets hjemmesider kan du nå navigere rundt på et digert norgeskart, søke på adresser og for de riktig tunge kartbrukerne er det
selvfølgelig mulighet til å ta i bruk koordinater for å finne frem, ifølge en pressemelding.

Kartet består egentlig av 5 forskjellige kart i forskjellig målestokk som er 'lagt oppå' hverandre, med det resultat at man
kan zoome inn fra målestokken 1:2 millioner til 1:5 tusen.

Akkurat som et digert bilkart med et skikkelig forstørrelsesglass, altså. Bare at man slipper å brette det sammen etter bruk.

Det er nært nok til at du kan se husene på kartet, og med adressesøk-funksjonen gjør det at det blir det enkelt å forklare veien for ukjente.

Dette er den første versjonen av en tjeneste som ifølge kartverket skal utvikles videre, og i løpet av våren skal det for eksempel bli
mulig å søke på stedsnavn.

Til toppen