Søkemotorer kan snart tyde bilder

I dag kan du ikke søke etter bilder av tigere eller røde hus, men hjelpen er på vei og vil skape en revolusjon.

I dag kan du ikke søke etter bilder av tigere eller røde hus, men hjelpen er på vei og vil skape en revolusjon.

Dagens søkemotorer imponerer med sine evner til øyeblikkelig å finne tekst lagret i milliarder av dokumenter. Men i en verden der et bilde bety ofte betyr mer enn tusen ord, imponerer de lite.

Dagens søkemotorer presenterer søk på video og bilder, men er egentlig helt blinde - søkene gjøres egentlig på filnavn og tekst på nettsiden rundt bilde og video-filen. Søkemotor som Google har absolutt ingen evner til å tolke bilder og video, noe som da også gir en dårlig kvalitet på søkene.

Hjelpen er dog på vei. Langsomt, men sikkert modens teknologien som klarer å tolke farger, form og fargemønstere.

Analyseselskapet Gartner mener at det er et stykke frem, men i at video/bilde-søkesystemer vil begynne å dukke opp i 2008 og være i bred bruk i 2010.

Muligheten til å søke på bilder vil skape helt nye mulighet for mange bransjer, men Gartner mener det største kommersielle potensialet kommer for kles- og skobransjen. Muligheten for kunder å kunne søke etter grønne sko eller velge et bilde av en veske og be søkemotoren finne vesker av samme størrelse vil åpne for nettsalg av en type varer som hittil ikke har vært solgt i noen særlig grad over nettet.

Gartner forteller at det en lang rekke universiteter og nye selskaper arbeider med den nye teknologien.

Et raskt søk på nettet avdekker to eksempler: eVision og Pixlogic. Hvor flink programvaren faktisk er til å gjenkjenne nesten like farger, skille bilder og forstå at et bilde viser en hannløve og ikke en hunnløve er ikke klart. Som vanlig fra en del slike selskaper presenteres produktene som perfekte.

pixlogic forteller at deres system kan analysere bilder, legge på nøkkeord om hva bilde viser og lar deg søke på alle mulig vis. Selskapets programvare skal også la brukere lete igjennom video etter spesifikke scener/objekter. Søket skal til og med kunne lete igjennom en video og finne tekst på et gateskilt eller bilskilt som er filmet. Men på nettstedet vises det ikke noen bilder som gir konkrete eksempel på hvor flink teknikken er.

eVision er derimot mer konkret og viser hvordan bildene analyseres for å finne mønstere som så kan sammenlignes. Det første bildet viser hvordan en bruker har valgt et bilde av en leopard og bildene eVision-system har funnet i en database med 250 bilder med alle typer dyr.

eVision gir også et eksempel på et videosøk der man angir et bilde og ber om åfinne lignende bilder. Her kan du lese mer og se på flere eksempler.

Til toppen