Søker 50 prosent flere patenter

Telenors nye forskningsdirektør Hans-Christian Haugli har doblet konsernets patentsøknader.

Telenors nye forskningsdirektør Hans-Christian Haugli har doblet konsernets patentsøknader.

Hans-Christian Haugli tiltrådte som forskningsdirektør i Telenor FoU ved nyttår. Han er utdannet elektroingeniør fra Trondheim med 25 års fartstid fra utlandet.

Haugli er opptatt av å internasjonalisere og står bak navnendringen fra Telenor FoU til Telenor Research and Development, R&D, fra juni i år.

En annen trend som Haugli trekker med seg er patenter. Han har i denne runden levert inn 19 patentsøknader, som er 50 prosent flere enn forrige periode fra Telenor FoU.

– USA har lange tradisjoner på patenter og vi snakker om mangedobling av søknader i forhold til Norge. Se bare på det arbeidet IBM og Microsoft gjør, sier han til digi.no.

Telenor R&D har i dag rundt 200 forskere, som er vel 100 færre enn i dotcom-årene. Borte er forskning på gammel nettverksteknologi og det analoge telenettet. Men selv om forskningsteamet er kraftig skviset er det ny dynamikk å spore hos den tidligere tunge og statseide monopolbedriften. Verdiskapning, ekspansjon, brukervennlighet og økt samarbeid med tredjeparts leverandører skal skape nye forretningsområder.

– Vi har lagt sterk vekt på å differensiere tjenestene våre med en endring fra infrastruktur og teknisk kompetanse til brukervennlighet og forretningsanvendelse, sier Haugli.

Telenor R&D forvalter 230 millioner kroner i forskningsmidler. Herav er 40 millioner kroner bevilget fra andre forskningsenheter som Forskningsrådet og EU og 40 millioner kroner kommer på oppdrag fra andre forretningsområder i Telenor.

Telenor satser på et bredt internasjonalt forskningsssamarbeid, og har for tiden 20 EU-prosjekter gående. I siste runde fikk Telenor tilslag på 11 av 24 søknader som EU-prosjekter.

Haugli har blant annet jobbet ved forskningssenteret til den europeiske romfartsorganisasjonen ESA i Nederland og ved Inmarsat i England der han ledet FoU-aktivtetene og var ansvarlig for utviklingen av Inmarsat Standard C og Inmarsat M (digital taleterminal).

I sitt oppstartselskap BudiLinks utviklet han innstikkort og databrikker som kombinerer teknologiene WLAN og smalbånds radioteknologi. Før det jobbet han åtte år i Vistar Telecommunications i Canada som teknologisjef. Vistar er verdensledende innen mobile satellittkommunikasjonstjenester til styring av blant annet biler for langtransport.

Til toppen