Søker bedrifter til åpent telefoniprosjekt

Det fylkeskommunale prosjektet rundt den åpne telefonprogramvaren Asterisk, søker nå kommersielle samarbeidspartnere.

Det fylkeskommunale prosjektet rundt den åpne telefonprogramvaren Asterisk, søker nå kommersielle samarbeidspartnere.

digi.no skrev i juni i år om Regionsamarbeidet Buskerud Telemark Vestfold (BTV) som var med på å åpne Asterisk.no, et nettsted for alle som er interessert i, bruker eller jobber med den frie telefoniprogramvaren Asterisk. BTV regionsamarbeidet har siden våren 2004 testet ut den åpne programvaren Asterisk, i håp om at den vil kunne erstatte dagens hussentraler, i tillegg til å gi en rekke andre muligheter. Programvaren kan installeres på en vanlig Linux-server.

I juni 2005 sendte Moderniseringsdepartementet ut rapporten "Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor" til høring. I høringssvaret fra fylkesrådmannen i Buskerud påpekte fylkeskommunen at det er en formidabel oppgave å øke bruken av fri programvare i offentlig sektor. Det ble der foreslått tre konkrete tiltak for hva fylkeskommunen tror må iverksettes for å lykkes med en større utbredelse av fri programvare i offentlig sektor.

  1. Etablere prosjektet ”Uvikling av kompetanse i BTV-regionen innenfor telefoniløsninger basert på åpen programvare”
  2. Etablere kurs/studier innenfor fri programvare hos en eller flere av våre nærliggende høgskoler (innenfor BTV-regionen og/eller Oslo-regionen)
  3. Etablere et nasjonalt kompetansesenter for fri programvare i Norge

Det er dette første initiativet som nå begynner å konkretisere seg. Et konkret fortslag til et prosjekt er lagt ved høringssvar. Fylkeskommunen søker nå etter bedrifter som kunne tenke seg å bli med i dette prosjektet.

    Les også:

en webside om prosjektet skriver Buskerud fylkeskommune at én av de største hindringene som ligger i veien for at fylkeskommunen, og og trolig mange andre også, ikke kan ta i bruk en slik løsning per dags dato, er mangelen på kompetanse i markedet.

- Dessverre er det ingen leverandører i vår region som tilbyr en mer eller mindre komplett løsning, inklusive et komplett tjenestespekter, heter det på websiden.

Fylkeskommunen søker nå etter bedrifter som kunne tenke seg å bli med i dette prosjektet, og inviterer til informasjonsmøte i fylkeshuset i Drammen den 13. desember. Flere detaljer finnes nederst på denne siden.

Sentralt i prosjektet ligger også gjennomføringen av et studium, initiativ nummer to fra høringsuttalelsen. Regionssamarbeidet BTV er i dialog med høgskolen i Buskerud og Telemark vedrørende etableringen av et slikt studietilbud.

Målet er å få halvparten av landets høgskoler til å etablere dette studiet. Regionssamarbeidet dette vil være et svært viktig virkemiddel for øke fokuset på IT-løsninger basert på fri programvare.

Til toppen