Søker bedrifter til åpent telefoniprosjekt

Det fylkeskommunale prosjektet rundt den åpne telefonprogramvaren Asterisk, søker nå kommersielle samarbeidspartnere.

digi.no skrev i juni i år om Regionsamarbeidet Buskerud Telemark Vestfold (BTV) som var med på å åpne Asterisk.no, et nettsted for alle som er interessert i, bruker eller jobber med den frie telefoniprogramvaren Asterisk. BTV regionsamarbeidet har siden våren 2004 testet ut den åpne programvaren Asterisk, i håp om at den vil kunne erstatte dagens hussentraler, i tillegg til å gi en rekke andre muligheter. Programvaren kan installeres på en vanlig Linux-server.

I juni 2005 sendte Moderniseringsdepartementet ut rapporten "Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor" til høring. I høringssvaret fra fylkesrådmannen i Buskerud påpekte fylkeskommunen at det er en formidabel oppgave å øke bruken av fri programvare i offentlig sektor. Det ble der foreslått tre konkrete tiltak for hva fylkeskommunen tror må iverksettes for å lykkes med en større utbredelse av fri programvare i offentlig sektor.

  1. Etablere prosjektet ”Uvikling av kompetanse i BTV-regionen innenfor telefoniløsninger basert på åpen programvare”
  2. Etablere kurs/studier innenfor fri programvare hos en eller flere av våre nærliggende høgskoler (innenfor BTV-regionen og/eller Oslo-regionen)
  3. Etablere et nasjonalt kompetansesenter for fri programvare i Norge

Det er dette første initiativet som nå begynner å konkretisere seg. Et konkret fortslag til et prosjekt er lagt ved høringssvar. Fylkeskommunen søker nå etter bedrifter som kunne tenke seg å bli med i dette prosjektet.

    Les også:

en webside om prosjektet skriver Buskerud fylkeskommune at én av de største hindringene som ligger i veien for at fylkeskommunen, og og trolig mange andre også, ikke kan ta i bruk en slik løsning per dags dato, er mangelen på kompetanse i markedet.

- Dessverre er det ingen leverandører i vår region som tilbyr en mer eller mindre komplett løsning, inklusive et komplett tjenestespekter, heter det på websiden.

Fylkeskommunen søker nå etter bedrifter som kunne tenke seg å bli med i dette prosjektet, og inviterer til informasjonsmøte i fylkeshuset i Drammen den 13. desember. Flere detaljer finnes nederst på denne siden.

Sentralt i prosjektet ligger også gjennomføringen av et studium, initiativ nummer to fra høringsuttalelsen. Regionssamarbeidet BTV er i dialog med høgskolen i Buskerud og Telemark vedrørende etableringen av et slikt studietilbud.

Målet er å få halvparten av landets høgskoler til å etablere dette studiet. Regionssamarbeidet dette vil være et svært viktig virkemiddel for øke fokuset på IT-løsninger basert på fri programvare.

Til toppen