JUSS OG SAMFUNN

Søker felles praksis for personvern

Telenor utarbeider praktiske retningslinjer i lag med Google, Yahoo og Microsoft.

Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas vil at globale mobiloperatører og nettgiganter skal finne fram til en felles praktisk balanse mellom gode forretninger på den ene siden, og personvern og ytringsfrihet på den andre.
Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas vil at globale mobiloperatører og nettgiganter skal finne fram til en felles praktisk balanse mellom gode forretninger på den ene siden, og personvern og ytringsfrihet på den andre. Bilde: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images / All Over Press
12. mars 2013 - 16:50

En gruppe globale mobiloperatører, hvorav Telenor, har inngått en avtale med en organisasjon dominert av Google, Yahoo og Microsoft, Global Network Initiative (GNI).

Avtalen gjelder i to år, og går ut på at partene skal arbeide fram praktiske retningslinjer for hvordan de konkret skal forholde seg til forskjellige lands ulik praksis rundt personvern og ytringsfrihet.

GNI ble opprettet i oktober 2008 etter halvannet års forarbeid med bidrag fra menneskerettighetsgrupper. Foranledningen var problemene som Google, Yahoo og Microsoft sto overfor i Kina, der myndighetene forlangte, med basis i landets lover, ikke bare løpende sensur av ytringer og annet innhold, men krevde også overlevert dokumentasjon som kunne lede til oppsporing av opposisjonelle elementer.

De tre gründerne ble enige om felles regler for hvordan nettselskaper skal håndtere balansegangen mellom ytringsfrihet og personvern på den ene siden, og respekt for lokale lover og myndigheter – også i udemokratiske stater – på den andre. Balansegangen er viktig: Google, Yahoo og Microsoft er enige om ikke å forsvare vestlige prinsipper for enhver pris.

En av reglene de kom fram til var å avstå fra å tilby tjenester som kan føre til at nettaktøren med stor sannsynlighet utsetter seg for å tvinges til handlinger i strid med allmenne regler for personvern og ytringsfrihet. En annen regel er at brukernes personopplysninger skal vernes så langt mulig, en tredje at ansatte skal skoleres i håndteringen av lokale konfliktsituasjoner, blant for å sikre dokumentasjon i tilfelle de tvinges til medskyldighet i overgrep.

Medlemslisten til GNI ble aldri spesielt imponerende. Utover de tre opprinnelige partnerne er ingen store IT- eller teleaktører med, heller ikke Facebook og Twitter.

Problemstillingene er selvsagt aktuelle også for mobiloperatører: EU er ikke alene om å ønske at politiet gis tilgang til spor som kan føre til dem til kriminelle elementer. Poenget er at mange stater der Telenor og andre opererer, har en annen oppfatning av begrepet «kriminell».

I stedet for å slutte seg til GNI, opprettet i 2011 sju globale mobiloperatører – Alcatel-Lucent, France Telecom-Orange, Millicom, Telefonica, Telenor, TeliaSonera og Vodafone – samt Nokia Siemens Networks, en egen gruppe døpt Telecommunications Industry Dialogue on Freedom of Expression and Privacy. Telenor kaller denne gruppen «Industridialogen» i sin kommunikasjon med media.

Industridialogen bygger sitt arbeid på FNs anbefalinger om næringsliv og menneskerettigheter (pdf, 27 sider). Gruppen har også utarbeidet en egen samling med retningslinjer (pdf, 6 sider).

Det som er skjedd i dag er altså at GNI og Industridialogen har inngått en avtale om et samarbeid over to år. Målet for samarbeidet er å effektivisere arbeidet for ytringsfrihet og personvern innen IKT-sektoren.

GNI tar på seg å huse arbeidet til Industridialogen. De skal også tilby en felles plattform for å utveksle hensiktsmessige metoder, læring og verktøy. Innen de to årene med samarbeid er omme, skal GNI og Industridialogen ha funnet fram til en felles måte å forholde seg til problemstillinger rundt ytringsfrihet og personvern verden over. Partene skal løpende vurdere arbeidet gjennom hele toårs perioden, heter det.

Meldingen presiserer at samarbeidet ikke innebærer at Industridialogen skal slutte seg til GNI.

Konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas, har denne kommentaren:

– Dagens lansering av samarbeidet med GNI og av våre ledende prinsipper er et stort første skritt. Gjennom å samarbeide med andre viktige telekomselskap, søke støtte fra GNI som en felles plattform og involvere relevante interessegrupper, gjør vi fremskritt på denne viktige reisen. Sammen er vi bedre i stand til å ta opp saker og finne en felles holdning til menneskerettigheter som ytringsfrihet og personvern på et globalt nivå.

Kommunikasjonssjef Tor Odland i Telenor sier at et viktig poeng med avtalen mellom Industridialogen og GNI er å gi samarbeidet mobiloperatørene i mellom et hjem.

– Vi vurderte ulike konstellasjoner, fordi vi opplevde at det var vanskelig å få framdrift uten base. Som gruppe måtte vi få til noe konkret, sier Odland til digi.no.

Etter hvert som bruken av mobilnett øker, og data spiller en stadig større rolle, vokser også erkjennelsen av at teknologien kan brukes til negative formål, forklarer Odland.

– Alle operatørene skjønner at dette er en global problemstilling. Samarbeidet med GNI skal gi en felles holdning til hvordan personvern og ytringsfrihet skal behandles. Operatørene må fremme et felles standpunkt overfor både internasjonale organer og lokale myndigheter.

Utfordringene er også strukturelle.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
På trappene til internasjonal suksess
På trappene til internasjonal suksess

– Ytringsfrihet, personvern, privatlivets fred med mer er problemstillinger som hviler på telekomlovgivning, landenes ulike rettspraksis og så videre. Det dreier seg ikke bare om land som Pakistan, Bangladesh og Myanmar. Også i vestlige land er det store forskjeller i for eksempel myndigheters tilgang til private data, sier Odland.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.