Søker flygeledere på Facebook

Går nye veier for å finne talenter.

Søker flygeledere på Facebook

Går nye veier for å finne talenter.

I fjor søkte i underkant av 1000 personer på flygelederutdanningen. Bare rundt fem prosent passerer nåløyet og får tilbud om å starte på utdanningen.

Nå ønsker Avinor flere søkere og vil bruke sosiale medier som kanal.

Med et ønske om å øke søkermassen til flygelederutdanningen, tar nå Avinor i bruk Facebook for å kapre flygeledere i framtiden. –Vi må velge de virkemidlene som kommuniserer med målgruppen, sier sjef for utdanning og trening, Hanne Beate Laugerud.

-Ved siden av å bruke mer tradisjonelle virkemidler, som å vise seg fram på jobb- og utdanningsmesser, har vi nå opprettet en side på Facebook. Det er et nytt virkemiddel for oss, sier Laugerud.

I øyeblikket er rundt 90 personer under utdanning eller utplassert i praksis som flygelederelever, 59 menn og 31 kvinner, opplyser Laugerud.

Per 1. januar 2009 var det 477 flygeledere i Norge, og dette er rundt 75 færre enn måltallet på 552 . Men med et målrettet rekrutteringsprogram håper Avinor at mellom 520 og 530 flygeledere være på plass i norske tårn og kontrollsentraler i 2012.

Til toppen