Søker mobilt i Italia

Telenor gir seg ikke i det internasjonale mobilmarkedet og går nå blant annet sammen med British Telecom inn i et italiensk konsortium som skal satse på å få den tredje italienske GSM-lisensen som deles ut i løpet av første halvår 1997.

Telenor gir seg ikke i det internasjonale mobilmarkedet og går nå blant annet sammen med British Telecom inn i et italiensk konsortium som skal satse på å få den tredje italienske GSM-lisensen som deles ut i løpet av første halvår 1997.

I kampen om den tredje italienske mobillisensen har det italienske TV-selskapet Mediaset allerede etablert et konsortium sammen med Albacom, som er et joint venture mellom British Telecom (BT) og den italienske stats bank BNL.

Nå utvides konsortiet med det amerikanske tele-selskapet GTE og Telenor.

- Avtalen er signert, og det er bare et spørsmål om tid før aktørene fordeler eierinteressene seg imellom, ifølge uttalelser fra en talsmann for Mediaset, gjengitt av Reuter. Hva de enkelte selskapene skal eie er ennå uavklart, men det er sannsynlig at BT vil sitte med aksjemajoriteten.

- I Telenor har dette prosjektet høy prioritet. Dette er et stort prosjekt for oss og kan fungere som et viktig referansemarked, sier Telenor Invests prosjektleder for Italia, Per Simonsen til digi:tele.

- Telenor har et samarbeid med BT blant annet gjennom Telenordia, og Telenors inntreden i konsortiet kan nok sees på som en forlengelse og utvidelse av dette samarbeidet, sier Simonsen.

I dag er det to operatører på det italienske mobilmarkedet. Statsselskapet Telecom Italia Mobile (TIM) og det Olivetti-kontrollerte Omnitel-konsortiet operer hver sin GSM-900 lisens.

Industrikilder sier til Reuter at konsortiet må regne med investeringer på mellom 2,5 og 3 billion lire (11-13 milliarder kroner) for å bygge ut det tredje mobilnettet.

Til toppen