Søker selvkontroll i forhold til Basel II

Fem banker har søkt Kredittilsynet om å bruke interne målemetoder for å beregne kapitalkrav etter Basel II.

Fem banker har søkt Kredittilsynet om å bruke interne målemetoder for å beregne kapitalkrav etter Basel II.

DnB NOR, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Nord-Norge og Sparebanken Vest har søkt Kredittilsynet om tillatelse til å benytte interne målemetoder (Internal Ratings-Based Approach – IRB) for kredittrisiko. Dersom institusjonene får tillatelse, vil det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning fra og med 2007 være basert på deres interne risikovurderinger, heter det i en pressemelding fra Kredittilsynet.

En beregning av minimumskravet til ansvarlig kapital etter interne målemetoder er mulig som følge av nye kapitaldekningsregler – Basel II – og som ventes å tre i kraft fra 1. januar 2007. De nye kravene gjør det lovbestemte minimumskravet mer risikosensitivt i den forstand at kapitalkravet i større grad samsvarer med risikoen i underliggende porteføljer.

For å få tillatelse til å benytte interne målemetoder må institusjonene tilfredsstille omfattende krav. Kredittilsynet legger opp til at hoveddelen av gjennomgangen av søknadene skal være klar høsten 2006.

Flere konsulentselskaper tilbyr løsninger for banker som vil legge opp interne målemetoder.

Se Kredittilsynets samleside for informasjon om Basel II.

    Les også:

Til toppen