Søknad-flom til nytt teleprosjekt

Mange vil være med på å bygge opp det nye avlyttingssikre sambandet til blålysetatene.

Mange vil være med på å bygge opp det nye avlyttingssikre sambandet til blålysetatene.

Nødnettprosjektet er et av Norges mest prestisjefylte milliardprosjekt med en prislapp på 3,6 milliarder kroner.

Nettet skal være et felles, avlyttingssikkert radiosamband mot politiet, brann- og helsevesenet.

Det skal bli mulig å kommunisere mellom nødnett og fasttelefonnettet, mobiltelefonnettet, kystradioen, Forsvarets nett, GSM-R nettet i jernbanen, et stort antall telefonisystemer i nødetatene samt nødnettene i Sverige og Finland.

I august ble det fra nødnettprosjektet utlyst ti nye stillinger som skulle dekke administrasjonssjef, sjefsingeniør, markedsansvarlig, kvalitetsleder, prosjektsekretær, fire senioringeniører og en jurist.

Ut fra antall søknader er det åpenbart at det norske nødnettet trigger mange kvalifiserte jobbsøkere.

Prosjektleder Tor Helge Lyngstøl forteller til digi.no at det kom inn over 300 søknader fra godt kvalifiserte bransjefolk.

Han forteller at det har vært søkere både fra leverandørsiden, operatørsiden, forsvaret og ikke overraskende fra regulatørsiden som snart skal flytte til Lillesand, og fra nødetatene selv.

De nye stillingene vil sammen med dagens ansatte utgjøre kjernen i et nytt statlig organ som skal videreføre Nødnettprosjektet. Det nye organet vil bli en forvaltningsbedrift eller et ordinært direktorat.

Organet skal være på plass i løpet av første halvår 2006.

Nødnettprosjektet er nå inne i en evalueringsrunde av kontraktstilbudene med påfølgende kontraktsforhandlinger etter nyttår.

Tilbudene vil bli vurdert etter 3. oktober 2005, som er den endelige fristen. Konkurransedokumentene for nødnettet, inkludert kommunikasjonssentralene, ble sendt til alle prekvalifiserte kandidater i begynnelsen av mai 2005.

Dette utgjør 2.000 sider og 90 dokumenter som i detalj forteller om prosjektets spesifikasjoner.

Det er nå tre aktører som står igjen og skal slåss om milliarderkontrakten for å bygge nytt nødnett.

Beregnet kostnad i første byggetrinn, som omfatter 54 kommuner på Østlandet, er 600 millioner kroner. Dette skal være ferdig i 2006/07.

Det legges opp til omfattende radiodekning utendørs og innendørs, i et stort antall vei- og togtunneler og i T-banen i Oslo. Det er inngått avtale med Oslo hovedflyplass om tilgang til infrastruktur for å sikre god innendørsdekning på flyplassen.

Til toppen