Søksmål kan stanse Vista og Longhorn

Et søksmål fra Symantec om teknologi for lagring, kan stanse kommende utgaver av Microsoft Windows.

Et søksmål fra Symantec om teknologi for lagring, kan stanse kommende utgaver av Microsoft Windows.

Symantec har anlagt sak mot Microsoft. Saken hevder at Microsoft har misbrukt en lisensavtale fra 1996 som ga tilgang til lagringsteknologi fra Veritas Software, for å utvikle konkurrerende teknologi. Symantec krever erstatning, øyeblikkelig tilbakekalling av alle Microsoft-produkter som inneholder teknologi fra Veritas, samt øyeblikkelig stans i utvikling, salg og distribusjon av Vista, Longhorn og alle andre produkter som kan inneholde den aktuelle teknologien.

Det er første gang Symantec og Microsoft tyr til rettssystemet for å løse en tvist seg i mellom. Søksmålet kommer etter langvarige samtaler, heter det.

Stridens kjerne er Volume Manager, et stykke lagringsprogramvare som Symantec overtok da de kjøpte Veritas i desember 2004.

Ifølge Symantec kjøpte Microsoft lisensrettigheter til en lettversjon av Volume Manager i 1996, som de brukte i Windows 2000. Innsynet i Veritas’ kildekode ble så lagt til grunn for å legge nye egenskaper inn i Windows Server 2003, med løsninger som konkurrerte mot Veritas Storage Foundation for Windows. For to år siden oppdaget Veritas at Microsoft hadde lagt inn patentsøknader med utgangspunkt i proprietær teknologi fra Veritas. Symantec mener at avtalen fra 1996 forbød Microsoft å bruke innsynet i Veritas’ teknologi til å utvikle konkurrerende produkter, og at Microsoft følgelig har brutt avtalen.

Microsoft hevder at uoverensstemmelsene rundt avtalen fra 1996 reelt sett er minimale, og at alle Symantecs påstander er grunnløse. De mener de kjøpte rettighetene til alle de relevante teknologiene fra Veritas i 2004, og at alt Microsoft har gjort, har vært i samsvar med betingelsene i avtalene med Veritas.

Det er ikke oppgitt noen tidsramme for behandlingen av søksmålet i rettssystemet.

Til toppen