Søksmål ødela knallkvartal for SAP

Uten erstatningen til Oracle ville driftsresultatet ha økt med 44 prosent.

Søksmål ødela knallkvartal for SAP

SAP har publisert sine tall for fjerde kvartal 2010. Selskapet oppgir en rekordomsetning av programvarelisenser på 1,51 milliarder euro, 35 prosent mer enn i samme kvartal i 2009. Den samlede omsetningen økte med 27 prosent til 4,06 milliarder euro. Uten Sybase, som ikke var med på 2009-regnskapet, økte omsetningen med 21 prosent.

Det store spranget i omsetning gir ikke utslag på bunnlinjen, på grunn av utfallet av Oracles søksmål mot SAP i Tomorrownow-saken i november i fjor. SAP ble dømt til å betale en erstatning på 1,3 milliarder dollar til Oracle, historiens største erstatningssum i noen sak om piratkopiering av programvare.

Erstatningen slår ut i regnskapet for fjerde kvartal med driftsutgifter på 933 millioner euro. Det gjør at driftsresultatet, i stedet for å øke med 44 prosent til 1,48 milliarder euro, faller med 47 prosent til 543 millioner euro. Driftsmarginen reduseres med 18,6 prosentpoeng til 13,4 prosent. Nettoresultatet etter skatt – reduksjonen av driftsresultatet gir lavere skatt – er redusert med 36 prosent til 437 milliarder euro.

SAP forklarer at de har stor respekt for det juridiske systemet i USA, men sier også at erstatningssummen til Oracle er «urimelig og feil». De varsler at de vil gå tjenestevei for å få retten til å redusere erstatningsbeløpet, og at de vil vurdere å anke hele saken dersom denne utspillet ikke fører fram.

I 2011 venter SAP at programvareomsetningen – både lisenser og programvarerelaterte tjenester – øker med 10 til 14 prosent over 2010-nivået på 9,87 milliarder euro, og at driftsmarginen vil bedres med 0,5 til 1,0 prosentpoeng over 2010-marginen på 31,9 prosent, eksklusiv erstatningen til Oracle.

    Les også:

Les mer om: