SOL Business Network prøver igjen

Konseptet med SOL Business Network i Norge har ikke vært spesielt vellykket. Nå satser SOL på et nytt konsept som skal prøves ut i Danmark. Tjenesten lanseres i dag.

Konseptet med SOL Business Network i Norge har ikke vært spesielt vellykket. Nå satser SOL på et nytt konsept som skal prøves ut i Danmark. Tjenesten lanseres i dag.

SOL Business Network lanseres nå i ny drakt, men i første omgang kun på prøve i Danmark. Direktør for bedriftsmarked, Torbjørn Teigen, opplyser at erfaringene med Business Network ikke er udelt positive.

- Da SOL Business Network ble startet opp 20. august i fjor fokuserte vi på tre elementer: informasjon, kommunikasjon og handel. Vi opprettet et magasin som sto for informasjonsdelen, mens Business Club som solgte datautstyr sto for handelsdelen. Business Club var ingen suksess, så vi la ned tjenesten. Til slutt endte vi opp med kun magasinet, og vi fant ut at vi skulle holde denne tjenesten åpen og gratis til vi hadde en tjeneste med reell betalingsverdi for lesere, sier Teigen.

I Danmark har man satset på en modell hvor kommunikasjon er satt i sentrum. En markedsundersøkelse viser at 70 prosent av danske forretningsfolk er interessert i slike tjenester. Det samme utvalget oppga at de var villige til å betale rundt hundre kroner for tilgangen til en slik tjeneste.

- Det som lanseres i Danmark, er en kommunikasjonsløsning som heter Unified Messaging. Her integreres telenettet med e-post, mobilsvar og liknende på web. Får du tilgang til en maskin, kan du skrive inn brukernavn og passord og få tilgang til alle e-poster, fakser og mobilsvar på ett sted. All erfaring tilsier at det er betalingsvilje for denne tjenesten, så dette skal prøves ut i Danmark i noen måneder, sier Teigen.

- I stedet for å kline til i alle land samtidig, starter vi i Danmark. Norge blir nok neste land ettersom Sverige er opptatt av arbeid med Passagen, sier Teigen. Han regner med at tjenesten vil komme til Norge over sommeren, om erfaringene er gode i Danmark.

- Er da det norske og svenske konseptet helt mislykket?

- Vi trodde det skulle være lettere å lansere en betalingstjeneste. Vi har kommet til at informasjonsbiten ikke var nok til å ta betalt for.

- Hva gjør dere om konseptet i Danmark ikke lykkes?

- Da søker jeg vel jobb i digi.no, da... Nei, det er klart at det ikke alltid er lett å dra i gang nye ting på Internett, så det kan vel være justeringer som må gjøres.

På nettsidene til SOL.dk står det blant annet skrevet om SOL Business Network:

"I kommunikasjonsdelen vil det i første omgang kunne mottas og sendes fax og sendes e-post. Senere vil det bli adgang til flere kommunikasjonstjenester. Tjenesten vil fra første dag ta sikte på å tilfredsstille den profesjonelle internettbruker, da det vil bli lagt stor vekt på å utvikle en tjeneste som er enkel og funksjonell både i innhold og design."

Til toppen