SOL-DinSide disputten: Her er SOL-stevningen

SOL har stevnet DinSide for å få tilgang til en brukerdatabase de strides om er felles eller ikke. Her finner du e-posten SOL krever at DinSide skal sende ut til sine 40.000 medlemmer.

SOL har stevnet DinSide for å få tilgang til en brukerdatabase de strides om er felles eller ikke. Her finner du e-posten SOL krever at DinSide skal sende ut til sine 40.000 medlemmer.

Scandinavia Online (SOL) går rettens vei for å få tilgang til brukerdatabasene de mener de eier i fellesskap med DinSide, og for å få retten til å beordre DinSide til å sende ut en e-post til alle brukerne av auksjonstjenesten med en spesifikk tekst (gjengitt nedenfor).

I stevningen fra SOL til DinSide heter det blant annet:

"DinSide AS og QXL Auksjon Norge AS, pålegges å innhente samtykke fra alle registrerte kunder om at alle opplysninger i kundedatabasen til DinSide Auksjon kan overføres til Scandinavia Online AS ved ta følgende e-post melding sendes den enkelte kunde:

"Til.....
Kopi: x
Fra DinSide AS
Emne: Til alle brukere av DinSide AUksjon på Scandinavia Online's (SOLs) portal

Hei ........!

Du får denne henvendelsen fra oss siden du er registrert som medlem av DinSide auksjonstjeneste på SOLs portal.

Auksjonstjenesten er et samarbeid mellom SOL og DinSide AS. Vi håper at du er fornøyd med auksjonstjenesten.

For å forsikre oss om at du ønsker å være registert hos SOL, ber vi om at du gir ditt samtykke til å være registrert bruker hos SOL. SOL vil benytte opplysningene til statistikkformål og til auksjonsvirksomhet.

Som takk for dette positive svar registrering hos SOL, vil SOL trekke en vinner av to drømmeferier til en samlet verdi av kroner 30.000,- blant brukerne som samtykker til registrering hos SOL.

Vi ber om at du samtykker til å være registert hos SOL og til å være med i trekningen av to drømmeferier til en samlet verdi av kr. 30.000,- ved å klikke på linken nedenfor.

Ja, jeg vil bli medlem av den nye auksjonstjenesten på SOL.

Med vennlig hilsen

Tor Arne Godager
auksjonarius
DinSide Auksjon"

".

(Auksjonarius i DinSide Auksjon heter egentlig Tore André Godager. red. anm.)

Til toppen