JUSS OG SAMFUNN

SOL dobler til 18 millioner i 1998

SOLs annonseinntekter på web vil ligge på rundt 18 millioner kroner i år. Dermed dobler selskapet inntektene fra i fjor. Hadde man beholdt papirmagasinet SOL iD kunne summen vært enda større. Neste år forventes ytterligere økning, trass reduksjonen i annonsestaben.

Herman Berg
3. des. 1998 - 17:09

Eks-kommunikasjonsdirektør Lasse Gimnes opplyste til digi.no i mars at SOL de to første månedene av 1998 hadde passert hele fjorårsomsetningen på 8,9 millioner kroner i annonseinntekter på nett. Selskapet hadde imidlertid ikke fakturert ut disse summene i januar og februar, men solgt annonser for ni millioner kroner inkludert årskontrakter på det tidspunktet.

Resten av året har imidlertid vært en kamp for å nå budsjettene og et race etter den stadig økende trafikken på SOL.

Det var en strek i regningen for annonseavdelingen da ledelsen besluttet å legge ned papirmagasinet SOL iD i april. SOL hadde estimert rundt ti millioner i omsetning på seks utgaver i 1998. Disse ti millionene skulle kommme i tillegg til 24 millioner kroner i inntekter på ren webannonsering som var budsjettert ved inngangen av 1998. Det vil si totalt 34 millioner annonsekroner på kombinasjonen papir og nett.

Etter hvert har annonsebudsjettene til SOL blitt nedjustert flere ganger. Administrerende direktør Kristin Skogen Lund kaller disse revisjonene en naturlig og konitnuerlig prosess som foregår i alle bedrifter.

Daværende annonsedirektør Jan Perry Voldseth, sa den gang at SOL ville gå glipp av fem av disse ti millionene fordi bare tre av seks utgaver av bladet kom ut i 1998 før SOL trakk ut pluggen. Bladets 1,8 millioner i annonseinntekter i 1997 holdt ikke mot de høye kostnadene.

Verre var det at annonseavtaler som var basert på kombinasjonen nett-papirmagasin måtte reforhandles, ifølge Voldseth. Blant annet måtte det forhandles på nytt med noen av annonsørene som hadde inngått årsavtaler med SOL. Selgere måtte dermed bruke ekstra tid på allerede inngåtte avtaler.

Skogen Lund vil ikke bekrefte at SOL iD-nedleggelsen ble et problem i forhold til SOL-inntektene. Hun kom inn i SOL etter avgjørelsen om å legge ned bladet og sier at hun ikke har inntrykk av at nedleggelsen satte salget tilbake.

- Er det riktig at SOL kommer til å omsette for 18 millioner kroner i ren webannonsering i år?

- Det er ikke helt feil tippet, for si det sånn, sier Skogen Lund.

Isolert sett vil det dermed se ut at SOL har solgt webannonser for ni millioner de to første månedene av året. Den samme summen har blitt solgt de ti siste månedene av året.

Skogen Lund mener imidlertid ikke at man kan regne på denne måten; årsavtalene blir fakturert gjennom hele 1998 og på tampen av året er det vanskelig å få solgt annonser, uansett hvilken del av mediebransjen man befinner seg i.

- På slutten av året ser annonsørene på budsjettene sine og kutter. Dette er noe som skjer hvert år i hele mediebransjen og rammer ikke oss eller Internett-bransjen i større grad en andre, mener hun.

I år har SOL satt stadige nye oppslagsrekorder med tall på over seks millioner ukentlig den siste tiden. Annonseavdelingen til selskapet har ikke hatt en sjanse til å ta ut dette i kroner og har løpt etter det aksellererende lokomotivet.

- Vi har ikke hatt mulighet til å følge utviklingen. Men relativt sett har salget økt like mye som trafikken. Forholdet mellom trafikk og salg har ikke endret seg, hevder hun.

Skogen Lund vil ikke gi noen budsjett-anslag for annonseinntekter neste år. Men hun tror på en økning av inntektene fra i år, til tross for at annonseavdelingen nylig ble redusert fra åtte til fem aktive selgere.

Kommunikasjon, marked, salg (inkludert NetGravity) og partnervirksomhet er nå samlet i en salgs- og markedsavdeling med totalt 11 personer under ledelse av SOL-veteran Torbjørn Ø. Teigen. Til sammen vil SOL bestå av 45 årsverk i 1999 med færre ansatte, ledere og kostnader enn noensinne.

- Vi har tatt hensyn til restruktureringen når vi har budsjettert for neste år. Ambisjonsnivået er lagt opp etter det. Det er helt klart at vi må bli flinkere til å jobbe. Ved å samle salgs- og markedsapparatet i en avdeling håper vi å skape større synergieffekter, sier Skogen Lund.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.