SOL dytter CNN ut av Sverige

Kostnadskuttene begynner nå i Scandinavia Online. Portalselskapet ser seg ikke lenger tjent med å drifte CNN-tjenesten i Sverige.

Kostnadskuttene begynner nå i Scandinavia Online. Portalselskapet ser seg ikke lenger tjent med å drifte CNN-tjenesten i Sverige.

Scandinavia Online melder i dag via en børsmelding at selskapet avvikler samarbeidet med CNN Sverige.

CNN i Sverige har basert mye av virksomheten på nyhetsformidling gjennom portalen Passagen.se, som eies av Scandinavia Online.

CNN Sverige har vært drevet som et heleiet datterselskap av SOL. Avgjørelsen betyr dermed Turner må se seg om etter andre samarbeidspartnere dersom de skal ha svensk tjeneste.

SOL har hatt en treårig lisensavtale med Turner Broadcasting ( CNN ) som løper ut i juli 2001. Det er denne avtalen som nå ikke forlenges.

I forbindelse med avviklingen av samarbeidet melder selskapet videre at syv personer er varslet om oppsigelse fra juli.

På årsbasis regner Annika Söderberg, VD i SOL Passagen AB, med at konsernet skal redusere kostnadsbasen med 12 millioner svenske kroner som følge av denne termineringen.

- Avviklingen av nyhetsproduksjon i egen regi forsterker fokus på en bred konsumentportal og åpner for samarbeide med andre aktører innen nyhetsområdet, sier Söderberg i en meldingen.

I Norge driver CNN nyhetsformidling gjennom et samarbeid med Schibsted i VG Multimedia. VG Multimedia hadde i 2000 en samlet omsetning på 22,5 millioner kroner.
Til toppen