SOL-eierne kaster kortene

Nå har Telenor, Schibsted og Telia fått nok. Milliardtap og en låst eiersituasjon gjør at Scandinavia Online skal selges.

Nå har Telenor, Schibsted og Telia fått nok. Milliardtap og en låst eiersituasjon gjør at Scandinavia Online skal selges.

Schibsted ASA, Telenor og Telia har inngått en intensjonsavtale om sammen å selge seg ned i Scandinavia Online AB (SOL), eierselskapet til Internett-portalene SOL i Norge, Danmark og Finland og Passagen i Sverige.

Dermed gir selskapene i realiteten opp sitt felles kontrollerende eierskap i Scandinavia Online.

SOL har siden børsnoteringen i fjor sommer tapt det aller meste av sin børsverdi. Fra en introduksjonskurs på 115 kroner har aksjen rast ned til 2,40 kroner, gårsdagens sluttnotering.

De tre selskapene kontrollerer i dag 76 prosent av aksjene i SOL. Og nettopp dette har vært problemet. De tre selskapene er konkurrenter og har dette har lammet SOLs evne til å endre seg og satse nytt. Selskapet har derfor gjennom årene fortsatt virksomhet til tross for enorme tap.

I pressemeldinger fra alle de tre hovedeierne som er sendt ut fredag morgen heter det at det er med bakgrunn i de strukturelle forandringene i internettbransjen med større behov for industriell fokusering og utnyttelse av stordriftsfordeler som ligger bak ønsket om å selge seg ned.

Selskapene mener at SOL har større potensial for verdiøkning med én fokusert eier, som bedre kan nyttiggjøre seg selskapets unike nordiske markedsposisjoner. Derfor jobber en nå mot å finne en eier som kan kjøpe hele eller deler av de tre selskapenes aksjepost. Dette kan bli vanskelig selv om SOL er det største nettstedet i Norden. For en ny eier må rydde opp skikkelig og annonsemarkedet er elendig, noe som gir små muligheter for overskudd med det første.

Beslutningen om å selge har ikke konsekvenser for eiernes øvrige virksomheter.

De tre eierne har i felleskap engasjert ABG Sundal Collier som rådgiver i salgsprosessen.

Til toppen