SOL - et hyggelig kjøp

Det er mange aktører som i disse dager bør regne på mulighetene for å kjøpe SOL. Her er hva de må vurdere og hvem digi.no tipper ender opp som kjøper:

Det er mange aktører som i disse dager bør regne på mulighetene for å kjøpe SOL. Her er hva de må vurdere og hvem digi.no tipper ender opp som kjøper:

Det er ingen hemmelighet at SOL har vært et stort tapssluk siden starten. Nå begynner selskapet imidlertid å få bedre styring på situasjonen. Trolig vil tredjekvartalstallene vise at selskapet reduserer tapene. Ryddejobben for å få selskapet i null, synes kanskje ikke så umulig, til tross for vanskelige tider i internettmarkedet.

Dette gjør selskapet til et interessant objekt. Her er regnestykket og valgene internasjonale aktører som Wanadoo, T-Online, Lycos Europe, AOL og Tiscali/World Online må gå gjennom før de ringer til de tre SOL-eierne:


SOL har tapt mye penger, ikke minst fordi selskapets tre store eiere hadde svært dype lommer under Internett-bølgen. Senere ble det børsnotering, og selskapet fikk inn én milliard kroner som man kunne tære på. Over halvparten av disse pengene er nå brukt, men situasjonen er ikke lenger så helsvart.

En potensiell kjøper kan gjøre to ting: Halvere staben og oppnå nullresultat ganske kvikt. Eller: Skjære noe i staben og vente på bedre tider.

Selskapet har i dag 185 ansatte etter at 14 i Finland er sagt opp. Selskapet hadde 474 millioner kroner på bok halveis ut i 2001, etter å ha brukt rundt 85 millioner kroner i løpet av andre kvartal.

Mye har skjedd siden sommeren. Oppsigelser og kostnadskutt i Finland og en reduksjon i IT-kostnader fra 50 til 30 millioner kroner årlig. Konsernsjef Birger Steen har ansatt en ny Sverige-sjef som rydder opp på den kanten. En verkebyll er den danske virksomheten der SOL.dk aldri har maktet å passere danske Jubii (som er eid av Lycos Europe) og bli markedsleder.

Det er ikke usannsynlig at en ny eier vil velge å kutte det danske kontoret, som man også nylig gjorde i Finland.

I Sverige er annonsemarkedet begredelig, men Passagen.se er fortsatt den største portalen. Trafikk og kundegrunnlag kombinert med mulighetene for sterke mobile tjenester, gjør at digi.no er betinget optimist når det gjelder inntektene i Sverige.

Men det er i Norge SOL er best rustet.

Selskapet har gjennom fem år bygd opp en meget sterk merkevare. Den rendyrkede internettportalen har bortimot "verdensrekord" i nasjonal trafikk og brukermasse, uten at det er støttet opp med merkenavn fra tradisjonelle mediekanaler.

Den største svakheten til nå har vært den ensidige fokuseringen på nettannonsering, hvor SOL, i likhet med andre nettselskaper, har vært svært sårbare for konjunkturendringer. I år er imidlertid fordelingen på inntektene i ferd med å endres, slik at kun tre-fjerdedeler av SOL-inntekten nå kommer fra reklame.

Bedriftsoppføringer og mobile tjenester tar økende andeler av den 'interne' omsetningen. Hvis annonsemarkedet tar seg opp neste år, noe som de fleste analytikere fortsatt spår, vil SOL kunne se hyggelige tall neste år.

Forutsatt at man samtidig kutter kostnader.

Målet må i første omgang være en kvartalskostnad på rundt 50 millioner kroner, hvilket ikke lenger synes umulig. 50 millioner tilsvarer kvartalsinntektene i 2000. Nå var ikke 2000 noe "normalår", men allerede i 2002/2003 kan SOL nå samme totale inntektsnivå som portalen hadde i fjor.

På veien er det viktig å ikke spare seg til fant.

Det innebærer at kjøpet av DinSide i Norge må utnyttes bedre. Innholdsproduksjon er dyrt, men uten eget innhold kan konkurransen med tøffe konkurrenter som Telenor-eide ABC Startsiden, bli vesentlig mye hardere enn det er i dag.

Innhold kan også selges, ikke bare i Norge, men i alle "SOL-landene". Med drøyt 400 millioner kroner på bok har SOL råd til å være litt tålmodige.

Nordiske analytikere spekulerer i disse dager på ulike sannsynlige kjøpere: Svenske Vision har snakket med flere navngitte og anonyme analytikere, og skriver i dag at den franske Internett-operatøren Wanadoo er den mest sannsynlige kjøpskandidaten, dernest nevnes italienske Tiscali som andrekandidat og spansk-amerikanske Terra Lycos (hovedeier i Lycos Europe) som nummer tre.

Forrester Research UK har en annen oppfatning. Analyseselskapet mener, som digi.no, at det beste som nå kan skje for SOL er at selskapet får én eier.


Dermed får SOL sannsynligvis også større handlekraft.

Forrester holder Lycos Europe som favoritt til å overta den nordiske portalstorebroren.

Salget av SOL var uunngåelig. Det har tatt eierne ekstremt lang tid å komme dit.

SOL kunne uansett ikke overleve i den europeiske portalkrigen med tre eiere som trekker selskapet i hver sin retning. Eiernes manglende evne og vilje til å vise handlekraft har vært en klamp om foten for SOL-sjef Birger Steen. Og selv om han har 400 millioner kroner på bok, har ikke SOL-sjefen finansielle muskler som er store nok i en europeisk sammenheng. Fremfor alt har han manglet en strategisk og komplementerende eier som kan bringe selskapet opp blant de fem som i hvert fall Forrester mener vil stå igjen som vinnerne i det europeiske portalmarkedet når "krigen" er over.

Lycos er et godt tips i så måte. Selskapet eier Nettavisen - som driver egen innholdsproduksjon - og har ellers erfaring med å drive portalvirksomhet i SOL-klassen. Lycos Europe omsetter for fem ganger mer enn SOL, men har det samme kostnadsnivået. Det alene burde få bjellene til å ringe i Nydalen.

Etter fjorårets dotcom-massakre er det ikke mange kandidater igjen som har nok kapital og vilje til å foreta oppkjøp i den størrelsesorden man snakker om i SOLs tilfelle. Forrester mener Lycos Europe har begge deler, ikke minst vilje, ettersom et oppkjøp av SOL vil sende Lycos opp til en udiskutabel tetposisjon i Norden.

Forrester hevder at Lycos Europe kun er nummer fire i Norden. Med eierskap i Jubii.dk, Nettavisen i Norge (med Spray og Nettguide) og Spray i Sverige, er nok heller Lycos Europe en av hovedutfordreren til SOL - foran aktører som MSN og Yahoo!.

Lycos er uansett en eier som vil passe de selgende teleoperatørene Telenor og Telia godt: Med Lycos Europe får SOL én eier som også har Internett-aksess på dagsorden ( i hovedaksjonæren Terra Lycos, tidligere Terra Network), men som foreløpig ikke har en sterk aksessvirksomhet i de nordiske landene (med unntak av Sprays ISP-virksomhet som uansett er svinnende).

Forrester gjør det til et hovedpoeng at begge operatørene, med Lycos Europe som ny eier, fortsatt vil bruke SOL som portalen for sin ISP-virksomhet. Det mener digi.no er en utdatert oppfatning og slett ikke noe avgjørende argument.

Det Forrester ikke nevner er at Telenor har andre norske portalsatsinger som allerede har overtatt SOLs rolle på dette området - spesielt online.no og frisurf.no. Telenor har dessuten en betydelig eierandel i SOL-konkurrenten ABC Startsiden.

Risikoen for Telenor ved å selge seg ut av SOL er med andre ord ikke særlig stor.

Flere analytikere holder Tiscali som en sannsynlig andrekandidat blant mulige SOL-kjøpere. Italienske Tiscali har vist seg i disse nedgangstider, å være svært aggressive og skaffet seg selskap for en billig penge. Mens Lycos Europe har sitt hovedfokus på innholdstjenester, er Tiscali langt mer tydelig når det gjelder ISP-virksomhet.

For SOL som selskap er en ny ISP-eier det siste selskapet trenger akkurat nå: fra nå må selskapet få all den synergieffekten den kan skaffe seg fra en kunnskapsrik innholdspartner. Norske Nettavisen passer som hånd i hanske inn i den strategien.

I tillegg bør det nevnes at tyske Bertelsmann er en betydelig aksjonær i Lycos Europe (18,4 prosent). Nylig lovet Bertelsmann-sjef Thomas Middelhoff at de sto fast på langsiktigheten i eierskapet.

Det vil være svært uheldig for SOL å komme i den situasjonen at de ikke finner en løsning på eierkabalen og at de tre nåværende eierne må sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen.

Telia og Telenor har gjort det klart at de vil bli kvitt selskapet så fort som mulig, mens Schibsted har et grunnleggende problem: Det finnes sterke krefter innad i konsernet (les: VG, Aftenposten og Tinius Nagell-Erichsen) som har en helt annen agenda enn konsernsjef Kjell Aamot og multimediedirektør Sverre C. Munck.

De sterke merkevarene innen papiravis-sfæren har hele tiden vært sterkt uenige i at konsernet skal subsidiere en satsing som de mener er unødvendig. Aamot og Munck mener derimot at SOL har vært et meget godt kjøp og at det må være mulig fortsatt å bruke tjenesten som en inngangsport til nye, digitale medier.

Maktkampen i Schibsted er heller ikke noe SOL trenger nå.

Med blant den store kontantbeholdningen er SOL - foreløpig - et fristende kjøpsobjekt. Med gårsdagens pris på vel 177 millioner kroner bør det komme endel bud fra interesserte kjøpere. Men kursen gjør i dag et nytt hopp på 20 prosent, det er trolig flere enn digi.no som har regnet på tallene og sett oppsiden. Fortsetter kursen å klatre, reduseres oppsiden og verdien kan bli løftet til en høyde der verken nye eller eksisterende eiere er villige til å kjøpe.

+Du lurer kanskje på hvem som vil eie SOL i 2002?

Til toppen