SOL halverer i Danmark

Nettportalen SOL har klart å stabilisere inntektene og utvikler seg nå raskt riktig vei. Nå halveres det danske kontoret for å spare penger.

Scandinavia Online la i dag morges frem tall som viser at annonsefallet har stabilisert seg og at kostnadene faller. Men konsernsjef Birger Steen skulle nok sett at de falt enda fortere. Omsetningen havnet på 32,6 millioner svenske kroner og driftstapet på 57,1 millioner kroner. Dette er dog bare en reduksjon på 7 millioner svenske kroner fra andre kvartal.

I tillegg kommer restruktureringskostnader i forbindelse med nedleggelsen av det finske kontoret på 18,5 millioner svenske kroner.

Disse tallene viser at selskapet er på riktig vei, noe som kan gi øke interessen etter at Telia, Telenor og Schibsted 2. november sa de vil selge selskapet.

Selskapet har med andre ord nesten nøyaktig halvert sine kostnader fra fjerde kvartal i fjor (-179 millioner svenske kroner) til tredje kvartal i år - likevel vokser trafikken. De lavere kostnadene skyldes blant annet vesentlig lavere IT-utgifter og oppsiglser. SOL har nå litt over 170 ansatte i Sverige, Danmark og Norge.


Kostnadene skal videre nedover. Det har vært spekulert i at SOL ville legge ned det danske kontoret, men foreløpig nøyer Steen seg med å halvere staben fra 40 til 21. Dermed skal Danmark gi et positivt driftsresultat fra og med andre kvartal 2002.

Steen fastholder målet om driftsoverskudd i fjerde kvartal 2002. Han har noe tid på seg da selskapet fortsatt har hyggelige 412,7 millioner kroner på bok.

Til toppen