SOL: Ikke noe konkurranseforbud i avtalen

SOL og DinSide krangler så busta fyker om DinSide Auksjon. SOL-ledelsen mener det i avtalen ikke ligger noe konkurranseforbud på kundebasen når samarbeidet mellom partene oppheves. De mener også at konsesjonen fra Datatilsynet er på plass.

SOL og DinSide krangler så busta fyker om DinSide Auksjon. SOL-ledelsen mener det i avtalen ikke ligger noe konkurranseforbud på kundebasen når samarbeidet mellom partene oppheves. De mener også at konsesjonen fra Datatilsynet er på plass.

Portalen Scandinavia Online og DinSide har til nå hatt samarbeid på flere plan, både når det gjelder nettauksjoner, personlig økonomi, data og bil.

Det er på auksjonssiden det har gått skeis etter at SOL annonserte et samarbeid med svenske Bid2Day tidlig på høsten, og DinSide solgte ut auksjonsdelen til britiske QXL.com for 170 millioner norske kroner like før jul.

Dermed er krigen i full gang om de 40.000 internettmedlemmene som de to partene i samarbeid har klart å skaffe seg i løpet av knapt ett år. Etter lengre forhandlinger møtes de to nå i rettssalen.

Les om konflikten her:


SOL prøvde å snike auksjonen inn bakveien
SOL-DinSide disputten: Her er SOL-stevningen

Kjernen i saken er hvem som egentlig har eierskap på medlemsmassen. Dermed gikk SOL til namsretten mandag for å prøve å få tilgang til 40.000 brukere. Denne midlertidige forføyningen skal ikke DinSide ikke ha visst noe om før de fikk en telefon fra dommeren etter SOLs skriftlige henvendelse.

SOL synes saken er helt klar:

- Det er ikke noe konkurranseforbud nedfelt i avtalen når det gjelder eiendoms- og råderett til kundedatabasen når samarbeidet opphører, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i en pressemelding.

Hun mener at eiendomsretten var en forutsetning for samarbeidet fra SOLs side, da det her er en stor del av verdiene ligger. Med en eksponering overfor de drøyt 500.000 ukentlige brukerne av SOL, mener SOL-ledelsen at DinSide skulle betale for distribusjonen gjennom å dele eiendoms- og disposjonsretten over auksjonsdatabasen.

Dessuten mener de at påstanden om at SOL ikke innehar de nødvendige konsesjoner for oppbevaring av kundedataene er helt feil.

- Dette er positivt galt. SOL fikk allerede i juni i fjor innvilget konsesjon fra Datatilsynet til å lagre brukerdata fra auksjonstjenesten på lik linje med DinSide, sier hun i en pressemelding.

Overfor digi.no utdyper hun:

- Siden det bare blir spurt om demografiske data, er ikke behandlingen av dataene konsesjonspliktig. Vi har konsesjon i likhet med DinSide til å oppbevare dataene. Det som derimot er konsesjonspliktig, er å overføre brukerinformasjon fra en database til en annen, da må man ha brukerens samtykke. SOL har ikke vært ute etter å bryte noe personvern, det ville jo vært veldig dumt av oss, understreker Skogen Lund til digi.no.

- Det er tvert i mot DinSide som ikke har sørget for å innrette seg i samsvar med personvernloven. Selskapets handlemåte i denne saken er en urettmessig begrensning av vår eiendomsrett og klart i strid med gjeldende avtale, sier hun i pressemeldingen.

Bernhard Steen sier til digi.no i dag at DinSide aldri har satt spørsmålstegn ved om SOL har konsesjon til å oppbevare forskjellige typer brukerdata. Saken dreier seg derimot om overføringen av brukerinformasjonen og om denne informasjonen kan benyttes av SOL til konkurrerende virksomhet.

Steen sier at de fikk informasjon fra SOL om at også denne overføringskonsesjonen var på plass.

- Vi har allerede tilbudt oss å hjelpe dem ved å sende en e-post til brukerne. Men dataene kan altså ikke brukes til å drive konkurrende virksomhet, sier han.

Den som kan gi svar på hvilke konsesjoner som gjelder og hvilke som faktisk er fordelt til partene, er Datatilsynet selv.

Overfor digi.no nekter imidlertid informasjonssjef Hege Njaa Rygh å gi noen som helst kommentar i saken - til tross for at tilsynet er dratt inn som sannhetsvitne av de stridende partene.

- Saken er under politietterforskning. Vi velger å følge spillereglene og ikke gi noen kommentarer før etterforskningen er ferdig, sier hun.

Til toppen