SOL: - Internett krever konservativ regnskapsføring

Scandinavia Online har i dag ingen planer om å nedskrive goodwill-verdien. - Vi velger i stedet rask avskrivningstakt fordi vi ønsker å være konservative, sier finansdirektør Thomas Ranje til digitoday.no.

Scandinavia Online har i dag ingen planer om å nedskrive goodwill-verdien. - Vi velger i stedet rask avskrivningstakt fordi vi ønsker å være konservative, sier finansdirektør Thomas Ranje til digitoday.no.

Per tredje kvartal hadde Scandinavia Online AS 650 millioner kroner i goodwill, noe som tilsvarer 43 prosent av egenkapitalen.

Thomas Ranje sier at mesteparten av goodwillen kommer fra sammenslåingen av SOL-konsernet før børsnoteringen. 575 millioner stammer fra dette, mens bare 75 millioner kommer fra ervervet goodwill, hvilket var oppkjøpet av DinSide AS.


- Vi nedskriver goodwill på 3,7 år, sier Ranje.

- Vi har gjort en vurdering og kommet fram til at denne avskrivningstiden gjenspeiler på en konservativ måte livslengden til goodwillen, som først og fremst kan henføres til humankapital og teknologi.

Til toppen