SOL involverer konkurrent i annonsesalget

Scandinavia Online, som sitter på NetGravitys annonseteknologi, har inngått avtale med NetGravity-konkurrenten DoubleClick om salg av annonseeksponeringer. DoubleClick-selgerne kan kvittere ut åtte millioner annonse-eksponeringer i måneden på vegne av SOL.

Scandinavia Online, som sitter på NetGravitys annonseteknologi, har inngått avtale med NetGravity-konkurrenten DoubleClick om salg av annonseeksponeringer. DoubleClick-selgerne kan kvittere ut åtte millioner annonse-eksponeringer i måneden på vegne av SOL.

Scandinavia Online har lenge bygd opp en portefølje av kunder gjennom sitt trafikksenter for annonsering. Ved hjelp av programvare fra det amerikanske selskapet NetGravity har Norges største Internett-portal kunnet tilby stordriftsfordeler overfor ulike nettsteder (inkludert digi.no - red. anm.).

I all hovedsak har opplegget gått ut på å drifte et styringssystem for annonseeksponeringer for nettstedene og levere oversiktsrapporter til disse kundene. Dette tekniske opplegget er lagt til datterselskapet SOL System, og det finnes et eget trafikksenter for NetGravity hos SOL.

NetGravity blir også brukt som ressurs på egne nett-tjenester. I likhet med eksterne kunder kjøper Scandinavia Online NetGravity-tjenester fra SOL System.

Nå har Norges største Internett-selskap inngått en avtale med annonsenettverket DoubleClick i Norge. DoubleClick er i sterkere grad en konkurrent til NetGravity internasjonalt, spesielt etter at programvareselskapet ser ut til å tegne avtale med et nystartet amerikansk annonseselskap.

I Norge skal DoubleClick forsøke å selge åtte millioner annonseeksponeringer i måneden på vegne av SOL.

Administrerende direktør og eks SOLdat Jan Grønbech i DoubleClick er svært knapp i kommentaren. Han bekrefter at det er inngått en avtale med SOL. Det skal være et svensk opplegg som står modell for samarbeidet. Den prisbelønte webutgaven av Schibsteds Aftonbladet har inngått en avtale med DoubleClick Skandinavia om salg av 20 millioner annonsevisninger i måneden.

SOL benytter flere metoder

for å prøve å få solgt

annonser på sin trafikkmaskin.

Med Jan Grønbech i annonse-

konkurrenten DoubleClick

som nyeste partner lukter

det frustrasjon i Nydalen.

- Dette gir en utrolig viktig signaleffekt for annonsenettverkene som en fornuftig løsning i annonsesalget, mener Grønbech.

For SOLs del kan det nesten se ut som en fallitterklæring å måtte dra inn en konkurrent på salgssiden for å få solgt på den enorme trafikken. De siste eksponeringstallene fra SOL ligger på over ti millioner sideeksponeringer i uken. Det vil si langt over 40 millioner sideeksponeringer i måneden.

Med flere annonser for hver sideeksponering (én bannerannonse øverst og flere knapper på siden), blir det altså en mindre prosentandel av de totale annonseeksponeringene DoubleClick kommer til å selge i trafikkmaskinen SOL.

- Vi er nødt til å kapitalisere på all den trafikken vi har. DoubleClick skal selge overskuddstrafikk. Det betyr at de kjører såkalt "run-off-network" hvor de selger uspesifiserte visninger for oss. Gjennom NetGravity har vi på hovedtrafikken et mye mer segmentert salg og tilbyr flere muligheter for pakkeløsninger til kundene, sier den danske salgs- og markedssjefen Thomas Gudbjerg som har tatt over posisjonen til tidligere markedsdirektør Torbjørn Teigen.

- Det er viktig å understreke at vi ikke kommer til å benytte oss av teknologien til DoubleClick. Vi benytter NetGravity på dette også, det er kun selgerne i DoubleClick som skal gjøre en innsats for oss, sier han.

Det innebærer at SOL-selgerne kan komme i den merkelige situasjonen at de kjemper med konkurrerende DoubleClick-selgere for å skaffe annonsørkunder til samme innholdstjeneste. En annonsør kan i det ene øyeblikket få en oppringning fra en SOL-selger som selger på SOL - i neste øyeblikk kan den samme annonsøren bli kontaktet av DoubleClickere som vil selge overskuddstrafikk på SOL.

- Det er en gjensidig forståelse for disse problemstillingene, avtalen vår regulerer disse forholdene. Vi har diskutert de fleste situasjoner, og begge parter har svært mye å tape på misforståelser, sier Gudbjerg. Han presiserer at det er forskjell på produktene som blir solgt; det ene er et kjerneprodukt for SOL, det andre et resteprodukt.

Likevel mener han at DoubleClick vil kunne selge på et premium produkt, og ikke annenrangs annonseplasser på billigsalg.

- Vi har en veldig fleksibel avtale der vi kan løse ut avtalen på kort tid, sier han.

Etter det digi.no erfarer dreier det seg om en oppsigelsestid på 14 dager hvis DoubleClick ikke gjør jobben bra nok. Uansett er SOL garantert en minimumssum fra Jan Grønbech & Co..

- Hvordan er signaleffektene internt når dere leier inn ekstra hjelp i tillegg til egen salsgavdeling?

- Vi mener jo dette er en fin benchmarking som vil øke konkurransen internt. Vi har holdt en veldig åpen dialog med de ansatte på dette. Vi jobber i en kunnskapsbedrift, og det er viktig å holde en bra dialog i avdelingen, sier han.

Administrerende direktør Kirsten C. Idebøen i SOL mener heller ikke dette er snakk om nedprioritering av egne ressurser i form av outsourcing av salget.

<img src="/foto.nsf/Files/ideboen_kirsten/$file/ideboen_kirsten.jpg" width=110 height=147 border=0 align=right alt="Idebøen, Kirsten C.">Adm.dir.Kirsten C. Idebøen

i SOL nekter for at

avtalen med DoubleClick

er begynnelsen til slutten

på en egen salgs-

avdeling i SOL.

- Dette er ikke outsourcing. Vi setter ut en stor del av overskuddstrafikken slik at vi kan dra mot samme mål på Internett. Det er viktig at flere aktører er med på å øke kjennskapen til Internett, sier hun.

Gudbjerg mener at salg, partnerskap og markedsføring er noen av de viktigste faktorene en portal kan sitte med. Han understreker at det slett ikke er aktuelt å sette ut resten av salget og eventuelt legge ned salgsavdelingen.

Både salgarbeidet for mobil-og-teleseksjonen og data-og-nett-seksjonen i portalen har blitt satt ut til andre aktører (ITavisen og digi.no).

- Men dette er kun prøveordninger inntil videre, sier Gudbjerg.

- Men når konkurrenter allierer seg med hverandre fører det som regel til svakere konkurranse i et marked. Dere frykter ikke konsekvensene av denne svekkede konkurransen?

- Nei, tvert i mot, mener Gudbjerg.

- Det finnes mange andre nettsteder og salgsnettverk. Dessuten vil det, som jeg har nevnt før, øke konkurransen internt hos oss, mener salgs- og markedssjefen.

Til toppen