SOL kjøper mobilselskap

Scandinavia Online (SOL) vil etablere seg som mobilaktør og kjøper 25 prosent av aksjene i det nystartede mobilselskapet Site Communications, som skal lansere egne mobiltjenester i løpet av året.

Scandinavia Online (SOL) vil etablere seg som mobilaktør og kjøper 25 prosent av aksjene i det nystartede mobilselskapet Site Communications, som skal lansere egne mobiltjenester i løpet av året.

SOL vil ikke bare skinne på dataskjermen din, men også på mobiltelefonen din. Derfor kjøper selskapet ny 25 prosent i det nystaretede mobilselskapet Site Communications for å posisjonere seg i markedet for mobilt Internett.

- For oss er avtalen strategisk viktig, sier administrerende direktør i SOL, Kristin Skogen Lund. - Vår portal skal være et multimedia produkt, og introduksjon av en WAP-portal er et viktig skritt i denne strategien.

Site Communications inngikk tidligere i år en avtale med NetCom om kjøp av kapasitet for videresalg under eget varemerke og planlegger å etablere egne mobiltjenester rettet mot privatmarkedet i løpet av året. Selskapet vil også levere innholdstjenester.

Vekststrategien bygger på partneravtaler, hvor de ulike partnere benytter etablerte kunderelasjoner til å selge mobilabonnement. Blant partnerne foruten SOL er Studentsamskipnaden i Oslo og databladforlaget IDG.

- Vi tror at viktigste konkurranseparameter i morgendagens mobilmarked er innhold og verdiøkende tjenester, og ikke lengre bare samtalepris, sier styremedlem i Site, John Kolsvik. Kolsvik er tidligere markedssjef i ElTele og har etablert Site sammen med Frode van der Laak.

Gjennom samarbeidsavtalen vil SOL også gå inn på eiersiden i Site. Gjennom en kombinasjon av en distribusjonsavtale og med et konvertibelt lån, overtar SOL 25 prosent av aksjene ved konvertering av lånet.

Skogen Lund mener dette ikke bare er en strategisk investering. - Vi tror selskapet har en betydelig upside. SOL tilbyr sine brukere et eget SOL abonnement med tilgang til mobiltelefoni med tjenester som WAP, SMS, DataGSM og DataFAX.

- Dette samarbeidet åpner for mange spennende muligheter og satsningsområder. Det er en ny dimensjon, sier Skogen Lund.

Til toppen