SOL: Kjøpesenteret

SOL skal fungere som et kjøpesenter der innholdsleverandørene ønsker å ligge fordi det genererer trafikk. Slik presenterte Arne H. Krumsvik det nye SOL-konseptet.

SOL skal fungere som et kjøpesenter der innholdsleverandørene ønsker å ligge fordi det genererer trafikk. Slik presenterte Arne H. Krumsvik det nye SOL-konseptet.

- Vårt utgangspunkt er å lage den mest attraktive tjenesten, sa kanalsjef Arne H. Krumsvik om SOLs strategi under tirsdagens møte i Veveriet.

Flere av de fremmøtte internettutviklerne stilte spørsmål ved hvordan SOL skal kunne være innholdsnøytrale samtidig som selskapet sitter med en redaksjon som skal produsere redasjonelt stoff. Dette forsvarte Krumsvik slik:

- Først definere må vi definere innhold. I en så ung bransje har vi ikke utviklet språket ennå. Min definisjon av innhold er alt som ikke er aksess, er innhold. Sånn sett produserer alle innhold. Problemet med de andre er at de blir så innholdsnøytrale at ingen ønsker å ligge der. De som velger SOL velger oss fordi vi genererer trafikk.

Han mente at de andre aksessleverandørenes strategier, der kundene kan kjøpe seg de beste plasseringene, ville gitt større problemer for SOL.

- Om vi ville la oss kjøpe ville vi få et troverdighetsproblem. Det som er viktig for innholdspartnerene er trafikk, på kort og lang sikt. Penger som en måte å redigere på tror ikke vi er det som gir integritet.

Han kunne imidlertid ikke love at det bare skulle være redaksjonelle kriterier som ble lagt til grun for den redaksjonelle utvelgelsen på SOL. Krumsvik sammenlignet SOL med en hatt, der sakene som skulle presenteres ble valgt ut fra hatten. Bare de innholdsleverandørene som ligger innenfor SOL kan komme med i hatten, mente han.

- Har Dagens Næringsliv en bra sak og de er alene om den, kan de komme på forsiden. Men først og fremst er det våre innholdspartnere vi har et ansvar overfor.

På spørsmål om hvordan SOL skal klare å mette en organisasjon på 150 mennesker ved å presentere andres nyheter, sa Krumsvik:

- På samme måte som et kjøpesenter skal vi ta en del av innholdsleverandørenes inntekter. Vi skal også drive med utvikling av nye konsepter. SOL er på vei til å finne den formen tjenesten skal ha, men vi har ikke kommet dit ennå.

Til toppen