SOL-konkurrent lever på nød-emisjoner

Det er tøft å utfordre SOL og deres vilje til å tape penger. Søkemotoren og startsiden SearchFaster lever på emisjoner og ser ikke noen kortsiktig bedring.

Det er tøft å utfordre SOL og deres vilje til å tape penger. Søkemotoren og startsiden SearchFaster lever på emisjoner og ser ikke noen kortsiktig bedring.

SearchFaster er et av mange selskaper som under .com-bølgen utfordret Scandinavia Online (SOL) og ABC Startsiden. Men det er dyrt å komme inn på markedet sent, og SearchFaster sliter. Særlig når SOL fortsatt er villig til å gå med store underskudd.

Startsiden Searchfaster serverer mer lokaltilpasset informasjon - både gjennom lenker eller en søkemotor. Selskapet hadde bygget opp ett apparat med nesten 60 selgere og 11 lokalkontorer spredd rundt i Norge. Hvert av kontorene laget en startside for sin by eller to fylker. I tillegg har kontorene ansvaret for startsidene til områdets kommuner.

Selskapet har nådd opp i 150.000 unike brukere i uken, blant annet gjennom at andre selskapet bruker deres søkemotor.


Men selskapet ble torpedert av fallet i Internett-bransjen og annonsemarkedet. To ganger i løpet av våren har selskapet gjennomført nødemisjoner og nå har selskapet gjort det en gang til.

SearchFaster-sjef Per Mazarino har nettopp hentet inn tre millioner ferske kroner.

- Vi har vært igjennom en omorganisering i løpet av våren der vi har redusert antall ansatte fra 60 til 30. Vi har hatt store avviklingskostnader, men er ferdig med dette i september eller oktober.

Men Mazarino kan ikke si noe om når selskapet er over i pluss.
- Vi ser et vekst i omsetningen, men bransjen vil slite også til neste år. Det vil ta tid før vi og resten av bransjen snur, sier Mazarino til digi.no.

Mazarino medgir derfor at selskapet arbeider med en større emisjon som skal gi selskapet mer albuerom utover neste år.

Til toppen