SOL kutter hver fjerde umiddelbart

Konsernsjef Birger Steen har tatt markedsandeler i et fallende marked. Men SOL har likevel besluttet å kutte en fjerdedel av staben umiddelbart.

Konsernsjef Birger Steen har tatt markedsandeler i et fallende marked. Men SOL har likevel besluttet å kutte en fjerdedel av staben umiddelbart.

Scandinavia Online AS(SOL) har opplevd et krevende annonsemarked første kvartal. Det gikk tydelig frem av kvartalsresultatet som selskapet slapp i dag.

Selskapet omsatte for 43, 5 millioner svenske kroner i første kvartal. Forrige kvartal omsatte selskapet for 57,6 millioner kroner.

Tapet beløp seg til 83,3 millioner svenske kroner før avskrivninger. Et resultat som konsernsjef Birger Steen er ganske så fornøyd med. Fjerde kvartal i fjor tapte selskapet 134 millioner kroner.

- Resultatet før avskrivninger, korrigert for restruktureringskostnader er det beste vi har levert som eget konsern, sier Steen til digitoday.no.

- Vi opplever vekst i portal-inntektene. Det er få som greier det i dagens marked. For det er et ekstremt vanskelig marked der ute, sier Steen til digitoday.no.

- Annonsemarkedet på Internett har trukket seg sammen, og det er heller ingen tegn på at det kommer opp igjen med det første. Vi ser at vi kan øke markedsandelen, som vi gjorde i fjor. Dette betyr at det blir et større marked til oss som blir igjen, sier Steen som mener at markedet vil ta seg opp igjen.

Dette er bakgrunnen for at SOL tar i bruk såpass sterk medisin for å kutte kostnader. Selskapet kutter en fjerdedel av de ansatte. Dette er kutt som skal gjennomføres umiddelbart, opplyser Steen til digitoday.no.

Dette vil koste selskapet 10-15 millioner kroner, noe som blir belastet regnskapet i andre kvartal. Nedskjæringene vil etter selskapets estimater spare 40 millioner kroner inneværende år.

Til toppen