SOL kutter kraftig i teknologiutvikling

Teknologiavdelingen i SOL står foran store kostnadskutt til neste år. Det vurderes også å skille avdelingen ut som et eget selskap, bekrefter administrerende direktør Erik Hagen.

- Det stemmer at vi vil redusere teknologiavdelingen, mens vi vil styrke salg og markedsdelen av selskapet, sier Hagen til digi.no.

Å skille ut det tunge teknologimiljøet i Scandinavia Online som eget selskap er en av de modellene han vil se nærmere på over nyttår. Hvilke andre modeller som er aktuelle, vil han ikke opplyse, men det er klart at både Hagen og konsernledelsen i Schibsted ser en omstrukturering som nødvendig for SOL.

Ved resultatfremleggelsen per tredje kvartal i Schibsted, utmerket Scandinavia Online seg i konsernsammenheng med et negativt bidrag på 51 millioner kroner. Allerede den gang ble den interne teknologiutviklingen karakterisert som en stor utgiftspost i konsernregnskapet.

- Vi har brukt for mye tid på å utvikle teknologi, det kan vi i etterpåklokskapens lys se, sa konserndirektør for økonomi og finans, Sverre C. Munck, den gang.

Birger Magnus, Schibsteds konserndirektør for trykte media og multimedia og styreformann i SOL, sier til digi.no at denne teknologiutviklingen vært nødvendig for å være tidlig ute og etablere en posisjon i et veldig hurtig omskiftende marked.

- Nå finnes det i større grad standardløsninger som kan kjøpes inn, og vi bør derfor redusere ambisjonsnivået noe, sier han.

Magnus mener at selskapet nå har et behov for å bli sterkere på innhold. Også Hagen ønsker å flytte ressurser over på marked og innholdsproduksjon, uten at han vil karakterisere teknologiutviklingen som et feilskjær.

- Utviklingssiden har vært nødvendig for å lage de tjenestene vi leverer nå. Etter hvert som vi ser hvilke av disse produktene som tjener penger, er det bare en del av den naturlige utviklingen at vi nå fokuserer ressursene våre, sier han.

Også 1998 vil ifølge Hagen bli et tapsår for SOL,selv om han regner med kraftig vekst på nettmarkedet.

- 1997 har vært et unntaksår for SOL ettersom vi gikk inn i dette året med en fusjon. Det har tatt tid å finne ut hvor vi skal fokusere ressursene våre. Vi vil fra neste år fokusere mer på de områdene vi ser er lønnsomme.

Til toppen