SOL må inngå nye ekteskapskontrakter

SOL står foran lanseringen av en WAP-portal og lover å slippe partnernes digitale innhold i fem kanaler. Det innebærer reforhandlinger med partnerne, ifølge administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

Børsintroduksjonen til SOL innebar også avsparket for SOL som et digitalt mediehus. Uten eget innhold, men en mengde partnere på laget skal WAP, digital-TV, SMS, PDA og bredbåndet inntas.

Denne trådløse satsingen åpner også muligheten for at SOL kan ta inntekter på mer enn reklamesalg og partnerinntekter som de gjør i dag via web.

Ifølge SOL selv står selskapet foran en umiddelbar lansering av en WAP-portal. Det innebærer å tilrettelegge eksisterende webinnhold på en WAP-plattform som gjør at brukerne kan ta inn SOL på mobiltelefonen sin. Selskapet er absolutt ikke den første norske aktøren som tilrettelegger innholdet sitt på denne måten.

Under børspresentasjonen før helgen bekreftet administrerende direktør Kristin Skogen Lund at gjenbruken av stoffet krever reforhandlinger med de ulike internettpartnerne. SOL har blant annet avtaler med både Aftenposten og VG om levering av innhold til portalen sin.

Samtidig sier Skogen Lund at det slett ikke er uaktuelt for SOL selv å lage eget innhold etter hvert, blant annet for å prøve å skape mer trafikk til temaseksjonene som i dag ikke har særlig aktivitet. Dette innholdet vil i så fall være mye enklere å distribuere ut til for eksemel mobiltelefonen siden opphavsretten vil ligge innomhus hos SOL og kan reguleres gjennom interne avtaler.

Les:


SOL utelukker ikke egen innholdsproduksjon

Det store samtale-emnet i Norsk Journalistlag denne våren er hvordan journalistene skal få kompensasjon for frislippet i de mange, nye digitale mediekanalene. Til nå har de opphavsrettslige avtalene kun fokusert på Internett- og spesielt på webpublisering.

Til toppen