SOL: Nøytral lesersanker

Scandinavia Online (SOL) skal være en nøytral sanker av lesere til SOLs partnere og kunder. Men først og fremst skal SOL være nettstedet fremfor noe for Telenor Onlines 115.000 aksesskunder.

Scandinavia Online (SOL) skal være en nøytral sanker av lesere til SOLs partnere og kunder. Men først og fremst skal SOL være nettstedet fremfor noe for Telenor Onlines 115.000 aksesskunder.

SOL lanseres etter bare syv uker, noe den nye administrerende direktør i SOL Erik Hagen (i midten) poengterte, etter å ha tatt noen timers fri fra egen pappapermisjon. Han fortalte de fremmøtte pressefolkene med god assistanse fra administrerende direktør i Telenor Plus, Peter Pay (t.v. på bildet) og styreformann i SOL AS, Birger Magnus (t.h.), at SOL skal tilfredsstille de kvalitetskravene som internett-brukere nå stilelr til innholdet på Internett. - Vi opplever dessuten at store internasjonale tjenester som America Online etablerer seg i Sverige, og at flere andre ser på Norden som et interessant marked eller som et testmarked.

- Det er ikke snakk om å levere litt til alle som avisene gjør. Nå er det mye til få, sa Hagen som ikke la skjul på at SOL skal ligge i europeisk toppklasse hva kvalitet og brukervennlighet angår.

Selskapets inntekter kommer fra annonsesalg, plassleie og abonnementer foruten utviklingsoppdrag. Hagen markerte at SOL også er interessert i en form for deling av verdiskapningen med sine partnere, enten i form av privisjoner eller deling av inntekt.

- Vårt hovedmål er at SOL sitt innhold skal trekke lesere til nettstedet som igjen genererer lesere til våre samarbeidspartnere. Derfor vil vi heller ikke gi noen av våre kunder eksklusivitet, sa Hagen (bildet).

Den eneste formen for redaksjonelt innhold som SOL skal produsere er nyheter om selve nettet, en slags videreføring av "SN Direkte". Birger Magnus understreket betydningen av å være nøytral overfor innholdsleverandørene. - Om ikke de ser på oss som nøytrale så får vi et problem.

I SOLs første driftsår budsjetteres det med underskudd, uten at noen i selskapet vil si noe mer om det. Bak nye SOL står foruten Schibsted Nett, Telenor Online og Telenor Media. Det nye selskapet har i overkant av 140 ansatte.

Til toppen