SOL prises under kontantbeholdningen

Nordens ledene internettselskap, Scandinavia Online, fortsetter å falle på Oslo Børs. Nå prises selskapet lavere enn sin egen kontantbeholdning.

Scandinavia Online AS har siden børsintroduksjonen i fjor på 115 kroner falt med 92 prosent til sist omsatt 8,5 kroner som verdsetter SOL til 387 millioner norske kroner.

Dette betyr at selskapet per i dag prises lavere enn kontantbeholdingen, som ved utgangen av første kvartal var 572 millioner svenske kroner, tilsvarende 490 millioner norske kroner.

Selv om selskapet skulle tape nærmerer 100 millioner kroner i andre kvartal, vil selskapet fortsatt sitte med en kontantbeholdning som er større en dagens markedsverdi.

Det vil si at markedet i dag priser selskapet til kassabeholdningen, mens selskapets ledende markedsposisjon i Norden ikke verdsettes i det hele tatt!

Til toppen