SOL reduserer ambisjonene

Det er ikke samsvar mellom hva SOL per i dag sier, hva de gjør og hva de selv har skrevet i sine prospekter. Mye tyder på en reduksjon i ambisjonsnivået siden børsnoteringen.

Det er ikke samsvar mellom hva SOL per i dag sier, hva de gjør og hva de selv har skrevet i sine prospekter. Mye tyder på en reduksjon i ambisjonsnivået siden børsnoteringen.

Konsernsjef Birger Steen i Scandinavia Online er selv ikke i tvil: Hovedfokuset er på Norden, mens SOL, hvis sjansen byr seg, entrer Europa etter behov.

Signalene ut til markedet er imidlertid svært uklare: Skal selskapet satse utenfor Norden eller ikke?

Signalene tilbake er på den annen side krystallklare: Kursen, og markedet misliker det meste som skjer rundt selskapet. Mens andre mindre pene bruder får kapret seg menn og dratt dem med opp til alteret, ligger SOL alene igjen på jomfruloftet.

Det startet i digitoday.no i går:

Finansdirektøren Thomas Ranje i Scandinavia Online AB sa til digitoday.no at SOL var tilfreds med det potentsialet som fantes innenfor Norden og at selskapet ville fokusere på vekst innenfor denne regionen. Han var klar på at selskapet ikke skal ekspandere inn i Europa.
Les hva Ranje sier
SOL: - Skal ikke ut i Europa

I samtale med konsernsjef Birger Steen i dag får digitoday.no bekreftet hva Ranje tidligere har sagt, dóg noe nyansert. Vi får vite at Scandinavia Onlines hovedfokus er, og vil fortsatt være, Norden, slik det ble skissert av Ranje. Men konsernsjefen føyer til at dersom muligheten og de forretningsmessige kriterier passer, vil selskapet fortsatt kunne gå ut i Europa.

Dette sier Steen er helt på linje med hva selskapet alltid har sagt.

Disse uttalelsene står i sterk kontrast med hva selskapet selv har skrevet og distribuert tidligere. Slik skriver de blant annet i sitt eget prospekt forut for børsnoteringen i juli:

Fra prospektet og selskapets internettsider har vi sakset disse avsnittene:

Side 36 i prospektet
SOLs streven er å utnytte dets anvendelsesrelasjoner for å skape ett ledende selskap i Europa innen nye medier og kommunikasjon.
Side 37 i prospektet
Under kapitelet med tittelen "Fortsette den geografisk ekspansjon" er det å lese:
SOL søker å utvikle brukerdatabasen, øke inntektene og styrke konkurranseposisjonene gjennom strategiske erverv og allianser, både i Norden og i øvrige Europa.
Side 35 i prospektet
Det er derfor selskapets bedømmelse at et nordisk portalnettverk har gode forutsetninger for å lykkes i Norden om det dels har en sterk lokal forankring så at selskapet kan konkurrere med de største og mest fremgangsrike lokale portalene, dels kan føre ut konseptet i hele den nordiske regionen og potensielt andre regioner i Europa.
Side 3 og internettsidene
Scandinavia Onlines målsetning er en fortsatt utvikling av de sterke kunderelasjonene som har bidratt til selskapets posisjon som ledende portalnettverk i Norden. Målet er å utnytte kunderelasjonene for å skape et nytt ledende medie- og kommunikasjonsselskap i Europa. Scandinavia Online har til hensikt å nå disse målene ved hjelp av følgende strategier:
  • Styrke selskapets varemerker ytterligere
  • Øke bruken av Scandinavia Onlines nettverk
  • Bli Nordens ledende e-handels-tilrettelegger
  • Støtte nye former for Internett-tilgang
  • Fortsette den geografiske ekspansjonen
  • Dra fordel av markedsposisjonen gjennom deleierskap

Dette er historien som ble fortalt investorene da de kjøpte aksjer ved børsintroduksjonen, og legg spesielt merke til side 37 i prospektet.

Man kan riktignok hevde at selskapet allerede har nådd disse målene, i og med at de er så store som de alt er i Norden og at Norden er en del av Europa. Men i uttalelsene ligger det implisitt at man ikke ser seg fornøyd med bare Norden og at resten av Europa er med i planene.

Det kan ikke bety annet enn at SOL har endret sin strategi med tanke på ekspansjon og geografisk orientering. Nå åpner likevel Birger Steen for at selskapet kan søke ut av Europa - dersom SOL finner en kandidat som passer til deres kriterier for kjøp.

Men i dette ligger det ikke at selskapet aktivt vil søke ut av Europa slik det fremkommer av prospektets ordlyd da det ble publisert før børsnoteringen i sommer. Vi kan ikke se annet enn at dette mildest talt er "senket sigarføring" mot det som er blitt fortalt investorene ved børsintroduksjonen.

Da hele ledelsen og styreformann i SOL var samlet i Stockholm for rundt tre uker siden, ble rimelig sikkert den videre strategien diskutert og mye tyder altså på at en ny kompassnål er blitt montert i selskapets styrhus. Det var på dette tidspunktet mye spekulasjon rundt Spray, med navn som Lycos og T-Online trukket frem som aktuelle kjøpere.

Og det hele ble avgjort i forrige uke da Lycos Europe la 5,4 milliarder kroner på bordet for å få kjøpe Spray.

Om så SOL ikke skal ut av Norden og inn i Europa, hva så da med kjøpet i det slovakiske internettselskapet Zoznam?

Det er ikke mer enn knappe to måneder siden, nemlig den 27 juli at Scandinavia Online kjøpte seg opp til 49 prosent i den ledende slovakiske portaltjenesten Zoznam, med rett til å kjøpe de resterende 51 prosentene.

Da uttalte konsernsjef Birger Steen: "Vår investering i Zoznam representerer SOL's første steg mot ekspansjon utenfor Norden. Zoznam oppfyller vår intensjon om vekst utenfor våre hjemmemarkeder gjennom oppkjøp av ledende portalaktører med forretningsmodeller som ligner vår egen".

Hva Scandinavia Online gjør og sier, er tydeligvis ikke samme sak. Og som Steen selv spør, "Hva skal vi så med dette kjøpet" (av Zoznam...red.anm.).

Ja, vi spør det samme.
Til toppen