SOL skal børsnoteres - i Sverige

Schibsted sliter tungt og nå sliper konsernsjef Kjell Aamot ljåen til et massivt kostnadskutt. For å få penger i kassa skal SOL børsnoteres, men ikke i Norge.

Schibsted sliter tungt og nå sliper konsernsjef Kjell Aamot ljåen til et massivt kostnadskutt. For å få penger i kassa skal SOL børsnoteres, men ikke i Norge.

Schibsted, Norges største mediekonsern og største eier i SOL, Norges mest populære Internett-tjeneneste, sliter i motbakke med fallende resultater. Etter tredje kvartal i fjor satt eieren av Aftenposten, VG, SOL og en rekke andre medieprodukter igjen med 334 millioner kroner, men nå er tallet nede i 116 millioner etter en omsetning på hele 5,4 milliarder kroner.

Det er en margin på fattige 2,1 prosent.

Nå er det ingen bønn lenger: Alt som ikke tjener penger skal kuttes bort. Det var det klare budskapet Schibsteds konsernsjef Kjell Aamot serverte under gårsdagens presentasjon av de begredelige tallene. Aamot akter å kutte formidable 350 millioner kroner i kostnader de neste to årene.

Ikke en gang Schibsteds gamle stolthet, Aftenposten, slipper unna kniven når kostnadene skal kuttes. Konsernledelsen har tidligere gjort det kjent at avisen må belage seg på nedskjæringer i utgiftene på mellom 150 og 170 millioner kroner. Nå leter ledelsen med lupe i sine regnskaper for å finne ytterligere 200 millioner kroner som kan fjernes fra utgiftssiden.

Det eneste lyspunktet i regnskapet er VG som har snudd sitt opplagsfall og tjente 204 millioner kroner i tredje kvartal.

Altså står VG for mer enn hele totalresultatet.

Hittil har SOL vært et formidabelt tapssluk for Schibsted, og selv om ikke SOL tjener penger, er situasjonen på bedringens vei: Driften av SOL går fortsatt i minus, men admininstrerende direktør Kirsten Idebøen kunne likevel notere seg et overskudd på 24 millioner kroner etter salget av SOL System.

Under presentasjonen i går la Aamot opp løypa fremover: Etter fusjonen mellom Telenor og Telia, eier Schibsted 56 prosent av SOL. For å få tilbake de over 300 millionene Schibsted har investert, skal SOL skilles ut og børsnoteres som et eget selskap (se tidligere sak under denne artikkelen).

Men dette skal ikke skje i Norge. På grunn av Telias eierpost og SOLs tilstedeværelse i det store svenske markedet, er det den svenske børsen som får et nytt Internett-selskap, trolig allerede til sommeren. SOL vil derfor trolig spares for ytterligere kutt.

Hvor mye SOL er verdt vil ikke Aamot oppgi - en rekke investeringsselskaper har fortalt sin mening, men tallene spriker så mye at Aamot ikke vil oppgi noe snittall.

Det ser derimot mørkt ut for nysatsingen TV-magasinet. Så langt har bladsatsingen - som er et samarbeid mellom regionavisene Adresseavisen, Stavanger Aftenblad, Aftenposten og Bergens Tidende - endt i et tap på 45 millioner kroner. Skal man ta signalene fra Aamot, ryker trolig TV-Magasinet. Også flere regionaviser taper penger og det gjør også Svenska Dagbladet, der tapet økte til 72 millioner kroner i siste periode.

TABELL: Schibsteds resultat per tredje kvartal. Alle tall i mill. NOK

1999 1998 Endr. i pros.
Driftsinnt. 5.404 4.707 14,8
Driftsres. 116 334 -65,2
Res. før skatt 58 322 -81,9
Til toppen