SOL skal i trykken

Nå satser Scandinavia Online også på trykkpressen. Fra 15. juli skal SOL komme ut med et eget datablad kalt SOL id.

Nå satser Scandinavia Online også på trykkpressen. Fra 15. juli skal SOL komme ut med et eget datablad kalt SOL id.

Det var under et seminar Scandinavia Online holdt om markedsføring, at det nye databladet ble lansert. SOL iD, som bladet heter, skal komme ut i et opplag på 150.000 eksemplarer fra 15. juli.

Bladet skal rette seg mot noe av det samme hjemmesegmentet som Hjemme-PC, med fokus på Internett. På spørsmål om dette ikke er et tilbakeskritt fra den elektroniske satsingen til Scandinavia Online, svarte annonsesjef Jan Grønbech:

- Vi tror dette bladet vil føre til at frafallet fra tjenesten blir mindre. For å få folk til dette nye mediet, må vi bruke tradisjonelle medier for å lære opp folk i å bruke det.

Ved siden av å distribueres gratis til alle medlemmene av SOL, skal SOL iD selges i løssalg for 59 kroner per nummer. Opplaget på 150.000 skal komme ut seks ganger årlig med annonser på 32 av 68 sider.

- Dette er et kundeblad som ikke er noe kundeblad, forklarte Grønbech under seminaret.

Til toppen