SOL skiller ut

Scandinavia Online skiller ut den svenske portalen Passagen som eget selskap. Dette blir foreslått på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det også skal innsettes nye styrerepresentanter.

Scandinavia Online skal den 19. desember ha en ekstraordinær generalforsamling hvor det vil bli vedtatt å skille ut Passagen, som er portalen SOL styrer over i Sverige, til et eget selskap.

- Dette er bare en formalitet, og innehar absolutt ingen dramatikk, sier Birger Steen, konsernsjef i SOL, til digitoday.no.

Det har seg nemlig slik at alle de andre portalvirksomhetene i Norden ikke er knyttet opp til "holdingselskapet" SOL AB, noe portalvirskomheten i Sverige er. Utskillelsen er bare en formalisering av at Passagen og postralvirksomheten i Sverige er adskilt holdingsselskapet.

Passagen blir dermed et heleid datterselskap av SOL, som er notert både på Stockholmsbørsen og i Oslo.

På generalforsamlingen skal det også velges nye styremedlemmer. Birger Steen sier at dette er noe som eierne har ønsket, og det er etter all sannsynlighet bare omrokkeringer i styret.

Like før SOL gikk på børs i våres gikk Sverre C. Munck, styreleder i SOL, ut og sa at han skulle avgå som styreleder. Men dette har enda ikke skjedd.

Munck var ikke tilgjengelig for kommentar.

Til toppen