SOL: - Slutten av annonseåret blir knallhard

Scandinavia Online mener at fjerde kvartal kan bli hard. Grunnen er at "dotcom"-effekten har roet seg betraktelig i forhold til i fjor. Dessuten vil salgsarbeidet i neste kvartal bestemme SOLs økonomi inn i neste år.

Scandinavia Online mener at fjerde kvartal kan bli hard. Grunnen er at "dotcom"-effekten har roet seg betraktelig i forhold til i fjor. Dessuten vil salgsarbeidet i neste kvartal bestemme SOLs økonomi inn i neste år.

Fjerde kvartal blir svært spennende for Scandinavia Online. Grunnen er mange. Først og fremst vil det bli kritisk for SOL å se hvor mange av det forrige kvartalets kunder som kommer tilbake, siden det er i denne perioden årskontraktene skal skrives. Samtidig kan "dotcom" effekten, e-handelsselskap som en gang hadde enorme reklamebudsjetter men som i dag er pengelens, ha svunnet hen.

- Fjerde kvartal blir hardt, og svært spennende sa konsernsjef Birger Steen på presentasjonen av fjerdekvartalstallene i dag. Han forklarer dette med at det kan være langt færre aktører igjen blant gruppen "dotcom." Denne gruppen selskaper står for nesten 50 prosent av annonseinntektene til Scandinavia Online. Blant denne gruppen var det masse selskaper som hadde en voldsom pengebruk på reklame i samme periode i fjor, som en innspurt til julehandelen.

Men siden kapitalmarkedet for slike selskaper har tørket helt inn, er det mange aktører som har fått problemer. Flere selskaper har rett og slett lagt årene inn siden de ikke greie å emittere mer penger inn fra sine eiere. Store deler av "dotcom"-selskapene har dessuten lagt om sine markedsbudsjett drastisk.

- Det vi ser er at noen selskaper ikke lenger har igjen penger, mens de som har en sterk kapitalbase satser videre. Men samtidig er veksten av såkalte "Murstein & Sement" selskap begynt å satse hardere på nettannonsering, sier Steen som mener at denne trenden vil fortsette.

Det andre forholdet som vil gjøre fjerdekvartal spennende for SOL er hvordan salget av årsavtaler vil gå. 60 prosent av inntektene til SOL Norge kommer nettopp fra slike faste kontrakter. Hvis det er mange aktører som den siste tiden har følt kapitalpresset i denne gruppen, kan dette gå utover SOLs moment i markedet for hele 2001.

Steen vil ikke kommentere om disse forholdene vil gå utover det forventede resultatet.

Men Birger Steen er svært optimistisk for SOLs videre inntjening.

- Vi kommer til å slå estimatene for når vi skal få en positiv kapitalstrøm. Estimatene fra analytikerne mener at vi skal nå positiv kapitalstrøm innen 2003, men det kommer før dette, sier Steen. Han sier også at de skal slå estimatene når det gjelder bunnlinjen, også.

Til toppen