SOL taper fem millioner

Det var regnet med annonseinntekter på rundt ti millioner kroner fra papirutgaven av SOL iD. Når kun tre av seks planlagte utgaver kommer ut, svikter også halve bidraget til budsjettet.

SOL hadde beregnet annonseinntekter på rundt 34 millioner i inneværende år. Av disse skulle rundt 10 millioner komme fra annonser solgt til papirutgaven av magasinet SOL iD. Det bekrefter annonsesjef Jan Perry Voldseth i SOL.

Tidligere i dag ble det bestemt på et styremøte i SOL at man skulle legge ned papirutgaven av SOL iD, men at man skulle beholde de redaksjonelt ansatte.

- Det var planlagt seks utgaver i år, og mai-utgaven blir den tredje og siste. Det betyr at vi taper rundt fem millioner kroner, sier Voldseth til digi.no. Han tror ikke beslutningen om å legge ned papirutgaven vil få betydning for salgsavdelingen på SOL.

- Jeg tror ikke jeg får redusert salgsmålene akkurat. Vi vil prøve å få kanalisert kronene over på weben, og må arbeide annerledes. Hittil har mange annonser vært solgt i kombinasjon mellom nett og papir. Jeg ser ikke at dette vil få betydning for oss, verken med hensyn til personer, målsetting eller noe annet, sier Voldseth.

Voldseth bekrefter at det per i dag er fem annonsører med årskontrakter i papirutgaven. Blant disse er Tele 2, Telia Internett, Ekstrafilm og Dagbladet.

- Vi vil prøve å tilby en alternativ løsning for annonsører med langtidskontrakter, forteller Voldseth.

Markedssjef i Telia Internett, Jarle Ødegaard er ikke bekymret for at de vil tape penger på at SOL iD på papir nå legges ned.

- Det at papirmagasinet SOL iD legges ned, vil ikke ha konsekvenser i det hele tatt. Avtalen vår med SOL iD er skjermet mot at vi taper penger. Det er en forretningsmessig avtale hvor vi er sikret mot tap. Vi vil fremdeles snakke med SOL om annonsering og innholdstjenester på nettet , sier Ødegaard.

Til toppen