SOL til 115 kroner aksjen

Kursen for SOL aksjer blir på 115 svenske kroner, noe som verdsetter selskapet til 4,9 milliarder kroner. SOL regnet med at kursen ville ligge mellom 100 og 140 svenske kroner.

Kursen for SOL aksjer blir på 115 svenske kroner, noe som verdsetter selskapet til 4,9 milliarder kroner. SOL regnet med at kursen ville ligge mellom 100 og 140 svenske kroner.

Scandinavia Online (SOL) har sin første handelsdag i dag på Stockholm- og Oslo Børs. Etter det digi.no kjenner skal interessen til emisjonen i forkant av børsnoteringen ha vært god, da overtegnelsen var på mer enn fire ganger. Det vil si at interessentene har tegnet seg for fire ganger mer aksjer enn det som ble lagt ut for salg.

Akjekursen for selskapet blir på 115 kroner per aksje, noe som er en del unna de friskeste estimatene.
Prisleiet lå mellom 100 og 140 svenske kroner, men flere mener den skulle vært enda høyere. Dette priser imidlertid selskapet til oppunder 5 milliarder svenske kroner, 4,89 milliarder for å være eksakt.

- Jeg er meget fornøyd med prisen sett i forhold til det markedet vi i dag er inne i, sier Sverre C. Munck, avtroppende styreformann i SOL, til digi.no.

Til toppen