SOL tok hele goodwillen på 603 millioner på ett kvartal

Scandinavia Online har nedskrevet hele sin gjenstående goodwillpost på 603,3 millioner før sommeren, noe som førte til over 800 millioner i minus på ett kvartal.

Scandinavia Online har nedskrevet hele sin gjenstående goodwillpost på 603,3 millioner før sommeren, noe som førte til over 800 millioner i minus på ett kvartal.

Resultatet for 2. kvartal 2001 ble på minus 800,7 millioner svenske kroner. Inntektene var kun på 36,8 millioner svenske kroner, en nedgang på 6,8 millioner fra 1. kvartal, men en drastisk reduksjon i kostnader gjorde at driftsresultatet (før goodwill og omstruktureringskost) ble forbedret og endte på 64,4 millioner svenske kroner.

Resultatet forverres ytterligere av nedskrivninger av det SOL kaller "visse finansielle tilganger og omstrukturering". Det gjør at engangskostnadene på 729,6 millioner kroner får en overveldende innvirkning på kvartalsresultatet.

Nedskrivingen var imidlertid spådd av flere analytikere på forhånd.

Ifølge konsernsjef Birger Steen i SOL er det dannelsen av SOL-konsernet før selskapets børsnotering i juni i fjor, samt kjøpet av DinSide som har gitt opphavet til goodwillen.

En godwillpost i regnskapet er noe man pådrar seg ved et kjøp av selskap fordi man ikke kan føre immatrielle verdier som merkevareverdi og kompetanse i balansen i regnskapet. Derfor er det vanlig å avskrive en goodwillpost over tid, som regel mellom 5 og 20 år, for å få den korrekte verdien på kjøpet bokført.

Det har ikke vært så vanlig å ta belastningen så brutalt som SOL nå gjør, men nye regnskapsregler gjør nå at slike avskrivninger vil bli vanlige.

Bakgrunnen for nedskrivingen i SOL er at verdien på markedet har stupt siden i fjor. Og i tråd med den fortsatt negative utviklingen av annonsemarkedet har selskapet vurdert sin balanse og tatt hele nedskrivingen per 30. juni. I tillegg har nedskrivninger og nedsalg av andre finansielle eiendeler ført til en ytterligere engangskostnad på 87,5 millioner kroner.

- Vår goodwill og andre finansielle investeringer som har blitt skrevet ned, var relatert til virksomheter som ble prissatt under første halvår 2000, sier finansdirektør Thomas Ranje i SOL i en børsmelding.

- Disse verdiene eksisterer ikke i dag.

Birger Steen sier til digitoday.no at det er god regnskapsskikk å foreta en årlig impairment-test hvor man gjør en kontantstrømsvurdering etter regnskapsmessige konservative prinsipper.

- Da goodwillen oppsto for ett år siden satset vi på en konservativ bokføring og høy avskrivningstakt på 3,7 år. Andre selskap avskriver over betydelig lengre tidsperioder. Vi har tatt avskrivninger til og med første kvartal og bestemte oss nå for å ta hele posten før sommeren, sier Steen.

Han forteller også at nedgangen i andre selskap, som eierskapet i Sense som de fikk da de solgte mobilselskapet Site, i Bilguiden, i den svenske

nettmekleren Avanza og i auksjonstjenesten Tradera har bidratt til finansavskrivingen

- Disse engangskostnadene gir oss mulighet til å begynne andre halvår 2001 med en lettere balanse og, ikke minst, en betydelig mindre kostnadsbase, sier Steen, som holder fast ved målet om en positiv kontantstrøm i 2003 og ingen ny tilførsel av kapital innen den tid.

Til toppen