SOL under emisjonskursen

Aksjekursen til SOL fortsetter ned i dagens handel på Oslo Børs. Kursen ned nesten 17 prosent i løpet av uken.

Aksjekursen til SOL fortsetter ned i dagens handel på Oslo Børs. Kursen ned nesten 17 prosent i løpet av uken.

Scandinavia Online (SOL), notert både i Stockholm og Oslo, fortsetter ned i et ellers stigende marked. I løpet av uken har aksjen falt fra 125 kroner til sist omsatte kurs på 100 kroner, en nedgang på 20 prosent.

Aksjen omsettes nå under emisjonskursen i vår som var på 115 kroner. De første dagene av børstilværelsen i begynnelsen av juni var selvsagt turbulente, med store handler og livlig handel. Aksjen tok ikke av etter introduksjonen, det tok en måned før aksjen løftet seg fra 50 prosent til i overkant av 170 kroner.

Det er Schibsted, Telenor og Telia som totalt eier over 80 prosent av SOL. På grunn av at relativt få aksjer er i omløp, medfører dette at handelen i aksjen er meget begrenset. Idag for eksempel er det bare omsatt litt over 5 000 aksjer, noe som medfører store forskjeller mellom kjøper- og selgerkurs. Kjøperkursen, altså det som markedet er villige til å betale for SOL-aksjen (husk at dette fungerer etter auksjonsprinsippet), er i skrivende stund på 97 kroner, mens selgerkursen er på 103. Når det er såpass stor forskjell mellom kjøper og selger medfører dette ofte store kurssvingninger.

Nå som sentimentet ikke synes å være til SOLs fordel, medfører det relativt illikvide markedet at SOL lett faller i kurs. Fraværet av kjøpere fjerner raskt "gulvet" i aksjen.

Trykk her for mer informasjon om illikvide aksjer.

Årsaken til nedgangen skyldes trolig med de svake utsiktene til inntjening i selskapet og at oppkjøpscaset . I løpet av uken har også Yahoo! sunket kraftig etter at det amerikanske B2C-selskapet Priceline.com kom med resultatvarsel.

digitoday.no tilbyr 15 minutter forsinkede aksjekurser fra både Stockholm og Oslo. Du finner linkene fra forsiden.

Til toppen