SOL ut av Business

SOL innrømmer at satsingen på SOL Business Network som lukket abonnementstjeneste har vært en flopp. Nå bedyrer selskapet at man ikke skal satse på noen nye betaltjenester de nærmeste to årene.

SOL innrømmer at satsingen på SOL Business Network som lukket abonnementstjeneste har vært en flopp. Nå bedyrer selskapet at man ikke skal satse på noen nye betaltjenester de nærmeste to årene.

Det er en del av Scandinavia Onlines (SOL) nye felles strategi at satsingen på "business-to-business"-markedet tones ned til fordel for hovedsatsingen Kvasir og portalen SOL.

Direktør i SOL for bedriftsmarked, Torbjørn Ødegård Teigen, forteller at de har vært altfor tidlig ute med å starte betaltjenester på Internett.

- I Norge vil hovedfokus bli på konsumentmarkedet, og bedriftssatsingen tones kraftig ned. Det er blant annet som konsekvens av at SOL fokuserer virksomheten. Vi toner ned SOL BN som kanal i SOL, men har et par tjenester som er spennende som SOL Referanse og SOL Børs. På SOL Referanse er omsetningen tredoblet på kort tid, blant annet på grunn av målrettet markedsføring, sier Teigen til digi.no.

SOL Referanse er en arkivtjeneste som man må betale for å bruke.

- SOL Børs er en av våre store suksesser. Dette er en komplett og bra tjeneste, som nesten sprenger serverne våre, sier Teigen. Trafikktallene for SOL Børs for kort tid siden lå på 650.000 visninger på en uke og er den største tjenesten på SOL.

- Det vil skje noe av det samme med Business Network-tjenesten i Sverige. Man vil ha en portal med tematiserte kanaler konsentrert rundt søk og en katalog, forteller han.

Da SOL BN ble lansert i Danmark i april i år, skulle tjenesten være en prøvesten for hvordan tjenesten kunne bli i de andre skandinaviske landene. Danmark skulle være først land ut, og Teigen uttalte til digi.no i april at den nye utgaven av SOL BN nok kom til Norge over sommeren - om erfaringene ble gode i Danmark.

Den danske tjenesten hadde mange ekstra funksjoner som SOL trodde det ville være betalingsvilje for. Konseptet innebar at det for tjenestens abonnenter skulle være mulig å sende faks, e-post og mobilsvar og være et slags mobilt kontor.

- Var dere altfor tidlig ute med betaltjeneste på Internett?

- Ja, det er ingen tegn til at innhold på Internett blir betalbart med det første. Kanskje for bransjer som medieobservatører, arkiver og liknende, men det finnes ikke betalingsvilje for "killer-innholdstjenester". SOL har ikke noen planer om nye betalings- eller abonnementstjenester i arbeidet med vår forretningsmodell, som skal gjelde de neste to årene. Det er i alle fall ikke noe som tyder på det, sier Teigen.

I dag må administrerende direktør i SOL Danmark, Peer Olav Østli, innrømme at heller ikke den nye versjonen i Danmark var en stor suksess.

- SOL Business Network i Danmark er lagt ned som abonnementstjeneste som vi selger mot næringslivet. Vi har lært en lekse og tror ikke vi kan få til en slik tjeneste. Det kreves mer enn vi trodde å etablere en abonnementstjeneste som retter seg mot businessmarkedet, sier Østli, som også sier det er en del av strategien å satse på portal framfor nisjer.

- Vi har hele tiden vurdert hva vi ville med Business Network-tjenesten. Etter som strategien har utviklet seg, skal det satses hovedsakelig på portalen. og mindre på dype nisjetjenester. Vi legger kruttet i portalen og vil søke å få partnere på andre tjenester. Blant annet har vi BG-bank og NetPosten på finansdelen, og disse leverer innhold gjennom hele dagen. For eksempel vil det to ganger daglig komme børskommentar fra BG-bank, sier Østli.

På spørsmål om hva som skjer med den planlagte tjenesten SOL Finans, avviser Østli at det noensinne at blitt sagt at tjenesten skulle opprettes.

- Vi har aldri sagt at vi skal opprette SOL Finans, men at vi vurderer en slik tjeneste. Denne tjenesten kommer ikke til å bli lansert. Finansnyheter eksisterer i dag på BN-siden, som vil ha daglige nyheter, sier Østli.

På SOLs sider med informasjon om seg selv, kunne man i april i år lese: "SOL Finans er under utvikling(...). Tjenesten ventes etablert i løpet av 1998."

Til toppen