SOL vil levere telefonnumre

Seks selskap ønsker å levere opplysningstjeneste for telefonnummer, deriblant Scandinavia Online (SOL) og Telenor Media. Tele 2 Norge som tidligere har ønsket å levere nummeropplysningstjenester, finnes ikke lenger på listen over interesserte.

Seks selskap ønsker å levere opplysningstjeneste for telefonnummer, deriblant Scandinavia Online (SOL) og Telenor Media. Tele 2 Norge som tidligere har ønsket å levere nummeropplysningstjenester, finnes ikke lenger på listen over interesserte.

De seks selskapene identifiseres ved at de innen mandag måtte søke om å få tildelt mellom ett og tre nummer for opplysningsvirksomhet i en spesiell nummerserie som går fra 1850 til 1899.

I en melding fra Post- og teletilsynet heter det at det var flest søkere på numrene 1888 og 1880.

Blant de seks søkerne finnes EasyConnect AS to ganger, det andre selskapet er Easy Connect Finnmark som skal tilby en opplysningstjeneste på samisk. Selskapet rekrutterer for tiden et 50-talls medarbeidere i Gloppen, der selskapets første opplysningstjeneste trolig vil drives fra.

En annen nykommer er Current.

Telenor Media søker også under sitt nye navn, Findexa. I tillegg søker Telenor-konsernet, som i dag har monopol på opplysningsvirksomheten i tråd med en konsesjon som gjelder for selskapets drift. Slik det ser ut kan selskapet vente seg ny konkurranse fra det tidligere Telenor Media som ble solgt ut 16. november til Texas Pacific Group.


Siste søker er Scandinavia Online, der aksjemajoriteten nylig ble solgt til svenske Eniro, som tidligere var den delen av Telia som drev med telefonkataloger og nummeropplysning.

Tidligere har blant andre Tele2 Norge varslet interesse for nummeropplysning. Selskapet har vært en pådriver for å få frigjort nye, korte, tresifrede telefonnummer for at andre enn Telenor skal kunne drive med nummeropplysning.

Nå har imidlertid selskapet valgt å ikke lenger engasjere seg i markedet for nummeropplysning.

17. desember skal det bestemmes hvilke selskap som får tilgang til hvilke nummer til sin opplysningstjeneste. Om flere selskap ønsker det samme nummeret, ender det hele med loddtrekning.

De nye numrene kan tas i bruk 15. februar.

Telenors nåværende opplysningstjeneste har fram til nå fått bruke numrene 180 og 181 og begge disse trekkes i forbindelse med liberaliseringen i markedet tilbake i mai neste år.

Til toppen