SOL vil ordne auksjonskamp utenfor rettssalen

SOL påkjærer ikke avgjørelsen fra Namsretten der DinSide vant første runde i kampane om auksjonsbasen på mange tusen norske medlemmer. Kristin Skogen Lund (bildet) vil prøve å løse saken med Bernhard Steen i minnelighet.

SOL påkjærer ikke avgjørelsen fra Namsretten der DinSide vant første runde i kampane om auksjonsbasen på mange tusen norske medlemmer. Kristin Skogen Lund (bildet) vil prøve å løse saken med Bernhard Steen i minnelighet.

- Vi påkjærer ikke kjennelsen fra Namsretten, sier Kristin Skogen Lund til digi.no. Mot slutten av forrige måned kom kjennelsen fra Namsretten.
Les saken her:
DinSide vant i Namsretten mot SOL

Striden dreier seg om retten til 40.000 auksjonskunder (per i dag 50.000) som DinSide og SOL drev sammen helt til SOL kjøpte seg opp i svenske Bid2Day og DinSide solgte auksjonstjenesten til britiske QXL.
I første runde mente Namsretten at det "må være nokså klart at de saksøkte ikke vil kunne pålegges å kontakte allerede registrerte kunder med noen e-postmelding med slikt innhold som forlangt", og sa videre at det heller "ikke vil være mulig å utforme meldingen på en måte som ikke er konkurransemessig belastende for de saksøkte".

Namsretten mente også at det ved inngåelsen av samarbeidsavtalen mellom SOL og DinSide lå "nokså klart utenfor partenes forutsetninger" at SOL skulle kunne benytte disse kundedataene til konkurrerende auksjonsvirksomhet.

- Hvis vi skal gå videre med dette i retten vil det løpe for nære opp til utløpet av avtalen med DinSide (3. april - red. anm.). Dermed vil en eventuell utsendelse til auksjonskundene ha liten verdi for oss, mener SOL-sjefen som nå skal sette seg ned sammen med DinSides administrererende direktør Bernhard Steen for å løse det hele i minnelighet.

- Vi håper å komme til et forlik utenfor rettsapparatet. Hvis det ikke skulle gå, kan vi utelukke at vi eventuelt vil forfølge saken rettslig på ny, sier Skogen Lund til digi.no.

Til toppen