SOL vinner på ringelyd og logo

Ungdom under 19 år er de ivrigste logo- og ringetoneforbrukerne, og SOL er den leverandøren som benyttes oftest. Dette kommer frem av en undersøkelse foretatt av mediebyrået Media.com Interaktiv.

Ungdom under 19 år er de ivrigste logo- og ringetoneforbrukerne, og SOL er den leverandøren som benyttes oftest. Dette kommer frem av en undersøkelse foretatt av mediebyrået Media.com Interaktiv.

Undersøkelsen viser at Internett er det ledende mediet for logoer og ringetoner. Fordelingen er lik for begge kjønn, men personer mellom 30 og 39 år benytter slike mobil-tjenester noe sjeldnere enn de yngre.

Etter Internett er det papiraviser som benyttes mest til å finne informasjon om logo- og ringelyd-leverandører. Ett unntak er brukerne under 19 år, som benytter Tekst-TV like mye som avis til dette formålet. Undersøkelsen viser også at magasin skiller seg positivt ut som informasjonskanal blant jenter og blant tenåringene generelt.

Brukerne bytter logoer og ringetoner nesten like mye, litt flere logoer enn ringetoner. Man ser et lite skille mellom menn og kvinnner, der kvinner ser ut til å laste ned logoer i større grad enn menn. Gruppen under 19 år er den eneste som skiller seg ut når det gjelder hyppighet av utskiftning på logoer og ringetoner, og gjør dette oftere enn de andre aldersgruppene.

16 prosent av tenåringene skifter logo og ringetone så ofte som en gang i uken. Men det går over med alderen. Logo- og ringetone-iveren avtar jo eldre man blir, ifølge Media.com sin undersøkelse.

På spørsmålet om hvilken leverandører man benytter hyppigst, nevner de fleste SOL. Dette er gjengs i alle aldersgrupper og likt for begge kjønn. Media.com mener dette kan være fordi tjenesten er gratis, men vil ikke utelukkende andre årsaker.

Videre er det SMS180 og Jippii som blir benyttet, etterfulgt av Eurobate. Eurobate skiller seg ut ved at de har en stor konsentrasjon av den yngste aldersgruppen som brukere.

Leverandører som ligger 'midt på treet' er Biip, TV 2 og Spray.

Over halvparten (51 prosent) av de under 19 år tar gjerne imot reklame på mobilen, og ytterligere 15 prosent sier ja dersom dette gjør at tjenesten blir gratis å benytte. Skepsisen til reklame på mobilen øker med alderen, samt at kvinner er noe mer negative til reklame på mobilen enn menn.


For å benytte gratis SMS hos Eurobate må brukeren registrere seg på siten og akseptere at han/hun vil motta reklame på mobilen. Eurobate informerer om rundt 65.000 registrerte brukere som har akseptert disse vilkårene. SOL har ca 150.000 brukere som har sagt ja til å motta mobilreklame.

Det viktigste for brukerne ved valg av leverandør er pris og kvalitet. Media.com opplyser at kvalitet ser ut til å bety mer enn pris (les: gratis). Kule ringetoner og utvalget kommer på de neste to plassene. Minst viktig er det at det tilbys andre tjenester, eller at leverandøren er anbefalt av andre.

Media.com Interactive har foretatt undersøkelsen for å danne seg et bilde av brukernes oppfatninger av logoer og ringetoner for mobiltelefoner. Helene Friis (bildet) i Media.com understreker at selskapet er nøytralt i forhold til undersøkelsen, og har gjennomført denne uten eksterne oppdragsgivere.


Bakgrunnen for undersøkelsen var å avdekke målgruppens oppfatning av leverandører av mobile innholdstjenester, hva som blir vektlagt ved valg av leverandør, hyppighet av utskiftning, og prissensitivitet. Undersøkelsen ble gjennomført av Norsk Gallup som en pop-up undersøkelse blant tilfeldig utvalgte brukere av nettstedene SOLs mobilseksjon, TV 2s ungdomssider og Eurobate.

Besvarelser fra målgruppen er delt inn i aldersintervallene: under 19 år, 20-29 år og 30-39 år. Ca. 450 personer svarte på undersøkelsen, som ble gjennomført ved årsskiftet. Alle personene som deltok, hadde en eller flere ganger lastet ned eller mottatt ringetone og/eller logo på mobiltelefonen sin.

Til toppen