Solaris gir bort kildekoden

Universiteter og høyskoler kan nå få Suns kildekode til deres Solaris operativsystem tilnærmet gratis

Universiteter og høyskoler kan nå få Suns kildekode til deres Solaris operativsystem tilnærmet gratis

"Kjøp noe annet fra Sun og få med kildekoden til Solaris helt gratis", er et av Suns nye motto. Selskapet forteller i en pressemelding at de ønsker å gi forskere og studenter ved universitetene muligheten til å få praktisk erfaring med å kode Sun egen versjon av Unix operativsystemet.

En talsmann for Sun sier til Newsbytes at alle vil tjene på dette nye undervisningsprogrammet, ikke minst Sun selv. For å oppmuntre til ytterligere spredning av Solaris innen institusjoner for høyere utdannelse, vil Sun også levere med et utviklingssett for drivere (Solaris Driver Developers Kit) som en del av pakken. Settet er ment å hjelpe kunder å utvikle programmer som skal virke som grensesnitt mellom systemet og spesielle input/output enheter slik som laboratorieutstyr og maskinvarekontroller.

- Dette opplegget vil gi studenter, fakulteter og forskere en tilgang som vil være med på å bygge opp større ekspertise og kunnskap på tvers av hele samfunnet, sier Barbara Gordon, Suns visepresident for akademisk og forsknings databehandling.

- Det har i årene som har gått siden Unix ble første gang utviklet, kommet mye uvurderlig forskning rundt dette operativsystemet fra universitetene, og dette programmet vil utvide denne arven.

Sun sier i en pressemelding at dette programmet vil inkludere et support- og oppdateringsprogram hvor utdanningsinstitusjonene kan utveksle sine ideer med Sun for å forbedre systemet. Dette vil Sun tjene på ved at man kan lage bedre versjoner av Solaris, mens studenter og forskere vil se at deres ideer og oppfinnelser dukker opp i framtidige utgaver av operativsystemet. I tillegg får studentene bedre kunnskaper.

Dette programmet gjelder også i Norge. Helge Hasvold, leder for produktmarkedsføring ved Skrivervik Data, forteller til digi at de har mye god erfaring av samarbeid med universitetene, som blant annet har vært beta-testere for en del produkter. Han sier videre at Skrivervik Data ikke har planlagt noe spesielt opplegg i forbindelse med dette programmet, men at hvis universitetene er interesserte i opplegget, så skal ikke Skrivervik Data være til hinder. Tvert imot, Hasvold understreker at Skrivervik Data er svært interessert i å gi den støtten som behøves for å få dette til. Han tror at programmet først og fremst vil benyttes av studenter som ønsker å ta hovedfagsoppgaver innen dette området.

Solaris er en svært skalerbar utgave av Unix som fungerer på hele Suns linje av arbeidsstasjoner og servere. I dette universitetsprogrammet vil Sun levere kildekoden til både Sun SPARC-systemer og Intel-baserte systemer. Sun håper også at universitetene vil flytte Solaris til andre plattformer, spesielt Apple og Acorn.

Sun sier at programmet vil fremme deres mål om å sannferdige deres velkjente motto, "The Network Is the Computer" (Nettverket er datamaskinen). Ifølge Sun har det, siden 1982, da Sun ble grunnlagt, blitt utviklet mer enn 12.000 applikasjoner for Sun Solaris versjonen av Unix. Unix ble først utviklet av AT&T på seksti-tallet.

Til toppen