Solaris og NetWare gjøres Tivoli-klare

Hver for seg arbeider Sun og Novell for å få sine systemer stemplet "Tivoli Ready", en garanti for at de kan integreres med Tivolis program for systemadministrasjon.

Hver for seg arbeider Sun og Novell for å få sine systemer stemplet "Tivoli Ready", en garanti for at de kan integreres med Tivolis program for systemadministrasjon.

Tivoli er IBMs plattform for system- og nettverkadministrasjon. Plattformen integrerer ulike produkter innenfor et felles rammeverk, og engasjerer en rekke tredjepartsleverandører.

Plattformen har full støtte for Solaris 7, hvilket skulle innebære at administrasjonen av Solaris-systemer ivaretas gjennom Tivoli. To tjenester innen Solaris 7, Solstice Backup og Enterprise NetBackup har oppnådd statusen "Tivoli Ready". Det innebærer at tjenestene kan forvaltes direkte fra Tivoli Enterprise Console som er plattformens sentrale styringsapplikasjon. Etter planen skal flere Sun-produkter, blant annet Solstice Enterprise Manager og Enterprise SyMON få det samme stemplet innen utgangen av 1999.

Samarbeidet mellom Tivoli og Novell dreier seg rundt en integrasjon mellom Tivoli-plattformen og Novells katalogtjenester NDS (Novell Directory Services). Novells egen styrekonsoll ManageWise skal integreres i Tivoli Enterprise. Det skal framstilles en Tivoli styringsagent (management agent) for NetWare slik at hele NetWare 5 skal kunne sertifiseres "Tivoli Ready".

Tivoli og Novell mener samarbeidet vil gjøre det betydelig enklere og rimeligere å forvalte IT-utstyr i distribuerte miljøer. De første produktene som gjør felles bruk av NDS skal være klare i løpet av første kvartal 1999.

Novell har gjort en rekke framstøt overfor maskinvareprodusenter i det siste, og har sikret seg avtaler for å bruke NDS til å styre innretninger fra Cisco, Lucent og Nortel (Bay Networks).

Til toppen