Soldat-data med eksplosiv fart

Siemens har installert 20.000 arbeidsstasjoner, 230 nettverk og 350 servere på 200 steder på 18 måneder, og gjør nå krav på rekorden.

Siemens har installert 20.000 arbeidsstasjoner, 230 nettverk og 350 servere på 200 steder på 18 måneder, og gjør nå krav på rekorden.

Leveransen er det største dataprosjektet i norsk historie noensinne, sier Siemens Business Services. Ordren har en verdi på 190 millioner euro.

Tidligere har hæren, marinen, luftforsvaret og forsvarsledelsen hatt datasystemer som ikke var kompatible med hverandre. Siemens-leveransen harmoniserte systemene, og har gitt Forsvaret en robust IT-plattform som ventelig vil redusere driftskostnadene på IT.

Leveransen inkluderer design av en Microsoft-basert klient-tjener-løsning, innkjøp og utrulling av hele IT-infrastrukturen, etablering av brukerprofiler og autentisering for alle involverte systemer, samt etablering av et robust nettverk med brannmur.

Som en del av avtalen skal Siemens Business Services drifte nettet og deler av programvaren i fem år.

P.S. I ettertid har Siemens kommet med følgende presisering:

"Vi vil gjerne presisere et punkt i pressemeldingen fra oss, hvor Siemens Business Services påberoper seg den største kontrakten i norsk historie. Det korrekte er at dette er den største enkeltstående kontrakten i Siemens Business Services historie, og en av de større IT-kontrakter i Norge."

Til toppen