Solgte hus ved hjelp av nettet

Kjøperen bestilte Systemhus-katalogen via Internett. Noen uker senere var huskjøpet i boks. Selgeren vet imidlertid ikke hvordan sine egne nettsider ser ut.

Kjøperen bestilte Systemhus-katalogen via Internett. Noen uker senere var huskjøpet i boks. Selgeren vet imidlertid ikke hvordan sine egne nettsider ser ut.

Familien fant huset til 750.000 kroner i en katalog fra Systemhus. Ifølge selger Stig Nilsson, hadde valget falt på et Systemhus' produkter fordi selskapet var det eneste som fulgte opp katalogbestillingen via Internett. Selgeren tilbragte i kjølvannet av bestillingen mange timer sammen med kjøper for å overbevise dem om at de hadde funnet det riktige huset.

- Katalogbestillingen ble foretatt via hovedkontoret vårt på Skårer, sier selgeren som jobber i Romerikshus, et selskap som driver på franchise for Systemhus.

- Hussalget viser hvor viktig det er å drive nytenkning i denne bransjen. Hadde ikke Systemhus fulgt opp, hadde det ikke blitt noe salg, sier Nilsson, som forteller at han har gitt tilbakemelding til hovedkontoret på Skårer om salget.

- Jeg anser det som svært viktig at de får vite at det faktisk nytter å være på Internett. Spesielt den eldre garde trenger denne tilbakemeldingen. Selv ser jeg på nett-tjenesten som en informasjons- og markedsføringskanal, sier han.

Selv er franchiseselskapet offline, men fikk håndtere kjøperen fordi huset lå i området deres.

- Jeg hadde telefon fra hun som har utviklet tjenesten til Systemhus. Hun mener den ser bra ut. Selv har jeg aldri vært inne på den. Vi har ingen datamaskin som er koblet opp mot Internett, sier selgeren.

Til toppen