Solheim får svar etter ett år

Neste tirsdag får SV-leder Erik Solheim svar på sin snart et år gamle interpellasjon der han spør om hvilke tiltak Regjeringen legger opp til for å møte IT-samfunnet. - Rugaas IT-redgjørelse var for slapp, sier Solheim som håper på et svar med innhold på tirsdag.

Neste tirsdag får SV-leder Erik Solheim svar på sin snart et år gamle interpellasjon der han spør om hvilke tiltak Regjeringen legger opp til for å møte IT-samfunnet. - Rugaas IT-redgjørelse var for slapp, sier Solheim som håper på et svar med innhold på tirsdag.

SV-leder Erik Solheim ved PC.
Erik Solheim.

For Solheims mener Regjeringens IT-redgjørelse ikke inneholdt noe annet enn en gjennomgang av situasjonen. - Ingen visjoner. Ingen konkrete forslag. Ingen penger til kometanseoppbygging for lærere. Ingen målsetninger om et bestemt antall datamaskiner per elev.

- Jeg savner vyer og visjoner. Vi vet at dette er et viktig område for samfunnet som kommer til å påvirke de fleste i forhold til informasjonssamfunnet, arbeidssituasjonen, kontaktmulighetene som plutselig åpner seg på det globale planet. Men Regjeringen hoppet over muligheten til å komme med konkretiseringer. Enten vi snakker om ytrinsfrihet eller personvern, oppkjøpene til Telenor eller statsstøtte til nett-publikasjoner er det viktig å ha mål å nå.

Solheim etterlyser mer om hva Regjeringen vil med IT. - Det er sterkt behov for en tydeligere markering. Vi nærmer oss et samfunn der folk kan overvåkes mer effektivt enn Sovjet-staten noengang klarte. Selv Stalin ville blitt misunnelig. Vi trenger nye lover som kan ivareta folks rettssikekrhet.

SV-lederen mener at personvernet blir en viktig sak. Kompetanseoppbyggingen blant lærere blir også viktig.

Solheims interpellasjon ble fremmet 20. februar 1996, og er satt opp på Stortingets dagsplan førstkommende tirsdag i forbindelse med Stortingets IT-debatt. Interpellasjonen skulle etter de opprinnelige planene bli besvart i november, men som kjent gikk Regjeringen Brundtland av i november.

Solheim håper på mer konkrete svar om hva Regjeringen og Stortinget vil gjøre da. - Vi bør ha noen konkrete mål å gå etter, mener SV-lederen.

Til toppen