Solid driv over Bouvet

Vekst i omsetning og antall ansatte, og fortsatt brukbar lønnsomhet.

Bouvet flagger nærhet til kunden som konkurransefortrinn. Fordelingen av ansatte viser tyngden i Rogaland og i Oslo-området.
Bouvet flagger nærhet til kunden som konkurransefortrinn. Fordelingen av ansatte viser tyngden i Rogaland og i Oslo-området.

Vekst i omsetning og antall ansatte, og fortsatt brukbar lønnsomhet.

Bouvet, et konsulentselskap innen teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring, leverte i dag sine tall for første kvartal. Pressemelding, presentasjon og kvartalsrapport er lagt ut på newsweb.no, informasjonstjenesten til Oslo Børs.

Sammenliknet med første kvartal i fjor økte omsetningen med 29 prosent til 282 millioner kroner. Driftsresultatet (EBIT) økte med 14 prosent til 29 millioner kroner. Nettoresultat etter skatt økte med 16 prosent til 22 millioner kroner. Tallet på ansatte økte med 22 prosent, fra 672 til 821.

Bouvet mener de vokser rasker enn konkurrentene, og at de er godt posisjonert for videre lønnsom vekst, selv om EBIT-marginen er noe lavere enn for et år siden. Turnover er redusert, og selskapet sier de har god tilgang på nye medarbeidere. I første kvartal økte staben med 42 personer. Noe av marginfallet føres på økte rekrutteringskostnader.

I første kvartal bidro nye kunder – i betydning kunder som ikke ble fakturert i første kvartal i fjor – med en omsetning på 20,5 millioner kroner. Omsetningen fra eksisterende kunder økte med 19 prosent og utgjør 93 prosent av den samlede omsetningen. De ti største kundene utgjør 54 prosent av selskapets inntekter. De 20 største står for 66 prosent.

Bouvet mener at de er spesielt godt posisjonert i bransjer som investerer i nye løsninger, og at de besitter evnen til raskt å utvikle og utvide nye tjenestekonsepter.

Til toppen