Solid etterlønn for Hermansen

Tidligere Telenor-sjef Tormod Hermansen får tre millioner kroner for å stå til disposisjon for sin tidligere arbeidsgiver i ett år etter at han sluttet i stillingen.

Det er Dagens Næringsliv som skriver dette.

I en pressemelding som ble sendt ut i januar i år, da det var klart at Hermansen skulle slutte til sommeren, heter det at Tormod Hermansen vil stå til disposisjon for Telenor i ett år etter at han har sluttet, og deretter motta ordinær pensjon. Lønnen for å stå til disposisjon nevnes ikke.

Den avgåtte Telenor-sjefen sier selv at han ikke har noen spesielle oppgaver i konsernet utover å stå til disposisjon. Han vil ikke opplyse hva han konkret gjør for Telenor. Hermansen sier at hans etterlønn er tilsvarende det andre toppsjefer i næringslivet får.

Tidligere styreleder i Telenor, Hydro-sjef Eivind Reiten, som forhandlet fram sluttavtalen med Hermansen, sier at dette var en meget moderat sluttordning.

Les også:

Til toppen